C NSC a respins contestația privind atribuirea contractului de achiziție publică pentru eficiența energetică în Municipiul Lupeni.

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a decis să respingă contestația depusă de către societatea CONART STRUCTURI SRL împotriva atribuirii contractului de achiziție publică pentru proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Lupeni – lot 2”. Contestatorul a solicitat anularea comunicării rezultatului procedurii și obligarea autorității contractante la continuarea procedurii de atribuire, împreună cu cheltuieli de judecată.
În urma deliberărilor, CNSC a decis că contestația nu este întemeiată și a respins cererile formulate de CONART STRUCTURI SRL. Astfel, autoritatea contractantă, MUNICIPIUL LUPENI, nu va fi obligată să plătească cheltuieli de judecată. Decizia CNSC a fost luată în contradicție cu contestatorul și în urma evaluării tuturor argumentelor prezentate. Prin urmare, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică va continua conform regulamentelor legale și a deciziei CNSC.
Monika BACIU