M ai multe imobile și construcții vor trece în domeniul public al Consiliului Județean Hunedoara. Aceste sunt și tuate în Petrila pe
strada Minei nr. 2 iar Consiliul Local de la Petrila a aprobat trecerea acestora la CJ Hunedoara.

”Urmare a solicitării Consiliului Judeţean Hunedoara, formulată prin Hotărârea nr. 412/2022, Consiliul Local al Oraşului Petrila a adoptat Hotărârea nr. 180/2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Petrila în domeniul public al judeţului Hunedoara a imobilelor- construcții situate pe str.Minei, nr.2, oraşul Petrila. În baza celor două hotărâri menţionate mai sus, a fost semnat Protocolul nr. 55280/18419/2023 de predare-primire a construcțiilor situate pe str.Minei, nr.2, Oraşul Petrila, din domeniul public al Oraşului Petrila în domeniul public al Județului Hunedoara, încheiat între Oraşul Petrila prin Primăria Oraşului Petrila -în calitate de predător şi Judeţul Hunedoara prin Consiliul Judeţean Hunedoara”, arată documentul de ședință aprobat de către consilierii județeni.
”Ansamblul Istoric Mina Petrila” are un teren cu o suprafață de peste 160 de mii de mp și 28 de clădiri care se află în domeniul public al Consiliului Județean Hunedoara.
Monika BACIU