L a datoriile CEH se mai adaugă încă peste 400 de milioane de lei. Adminsitrația Fondului pentru Mediu a emis decizia de impunere în sarcina Complexului Energetic Hunedoara pentru neachiziționarea certificatelor de carbon.

”În data de 12.07.2021 Administrația Fondului pentru Mediu a comunicat administratorului judiciar decizia de impunere nr. 9/01.07.2021 prin care s-au stabilit în sarcina debitoarei obligații în valoare de 412.717.261 lei aferente certificatelor de emisii de CO2 generate în anul 2020 și nerestituite. Decizia a fost înaintată societății debitoare. Având în vedere că debitoarea are încheiată din anul 2012 cu OPCOM SA Convenția de participare la Piața pentru Ziua Următoare prin care îi este asigurat accesul la platforma de tranzacționare a PZU, în baza acestei convenții a constituit în favoarea OPCOM o garanție de plată prin scrisoare de garanție bancară cu depozit colateral în valoare de 300.000 lei, emisă de BCR SA. Scrisoarea de garanție bancară are valabilitate de un an, astfel că valabilitatea acesteia a fost modificată/prelungită anual”, arată raportul administratorului judiciar al CEH.
Cei mai mari creditori ai CEH sunt Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), cu o creanță de aproape 3 miliarde lei, ANAF (peste 1,7 miliarde lei) și compania de stat Hidroelectrica (peste 1 miliard de lei). Totalul datoriilor înscrise la masa credală a CE Hunedoara depășește 6 miliarde lei. În primele 3 luni din 2021, CEH a înregistrat venituri de circa 127 milioane lei, cheltuielile fiind duble, de peste 259 milioane lei. La finalul lunii martie, compania avea datorii curente, acumulate după intrarea în insolvență, de 170 milioane lei la bugetul de stat și de 82 milioane lei la furnizori.
Monika BACIU