M inisterul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroșeni din cadrul Societății de Închideri Mine Valea Jiului–S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei. Proiectul tehnic de închidere și ecologizare aferent Minei Paroșeni, a fost elaborat de I.C.P.M. S.A. Petroșani în anul 2011 și actualizat în anul 2013, cu reactualizări anuale de către Societatea Expres Proiect Consult S.R.L. Petroșani pentru subteran.
Lucrările de închidere și punere în siguranță a subteranului au fost finalizate la 31 decembrie 2019 și au fost recepționate în baza Procesului- Verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 03 februarie 2020. Valoarea finală a lucrărilor de închidere subterană executate în perioada 2013-2019 este de 66.382.775,08 lei, fără TVA, finanțate integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Energiei, respectiv bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Lucrările de închidere și ecologizare suprafață, reabilitare incinte și recultivare suprafețe, au fost executate în baza proiectului tehnic de închidere și ecologizare pentru sucursala Mina Paroșeni – Reactualizare 2014, simbol 54-142/R2, elabo­rat de către firma de proiectare Societatea Cepromin S.A.
”Lucrările de închidere și ecologizare, reprezentând reabilitare incinte și recultivare suprafețe afectate de exploatarea zacamantului de huilă –mina Paroșeni, a perimetrului Paroșeni, au fost executate de Societatea Castrum Corporation S.R.L. Negrești Oaș, în baza contractului nr.173 APMD/29.12.2014 încheiat cu Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului SA, cu asistență tehnică asigurată de Societatea Conversmin S.A. București. Lucrările au fost recepționate în baza Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.322 din 22 Februarie 2021”, arată documentul. Valoarea finală a lucrărilor de închidere și ecologizare executate este de 10.752.199,74 lei fară TVA, din care reabilitare incinte în valoare de 7.684.519,07 lei, fără TVA, iar recultivare suprafețe în valoare de 3.067.680,67 lei, fără TVA.
”Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea deciziei de închidere a Minei Paroșeni din componența Societăţii Naționale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată în subordinea Ministerul Energiei, în calitate de minister de resort, având în vedere dispozițiile (…)din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că Decizia de închidere a minei sau a carierei aparținând companiilor si societăților naționale miniere va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului”, mai arată documentul. Urmează ca proiectul să fie adoptat într-o ședință de Guvern.

Monika BACIU