A paserv Valea Jiului a publicat recent datele referitoare la cheltuielile aferente veniturilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024. Potrivit informațiilor publice, nivelul cheltuielilor se situează la suma de 40.701 milioane lei, din care cea mai mare parte, respectiv 40.686 milioane lei, sunt cheltuieli de exploatare. Alte cheltuieli înregistrate sunt cele
financiare, în valoare de 15 mii lei.

“Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, sunt în valoare de 40.701 mii lei și sunt structurate astfel:
-Cheltuieli de exploatare: 40.686 mii lei
-Cheltuieli financiare: 15 mii lei.
Cheltuielile materiale sunt în valoare de 8.792 mii lei și se compun din cheltuieli cu apa brută, energia electrică și termică, materiale de bază, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar și alte materiale consumabile.
Cheltuielile materiale prevăzute pentru anul 2024 sunt cu 736 de mii de lei mai mari decât nivelul realizat pentru anul 2023. Majorarea este din cauza creșterii tarfielor pentru energia electrică, gaz, combustibil, materiale de bază, piese de schimb.
Creșterea cu serviciile executate de terți este în valoare de 3.850 mii lei, mai mare cu 930 mii lei decât nivelul realizat în 2023”, arată documentul ApaServ Valea Jiului.
Din totalul cheltuielilor, cheltuielile
materiale reprezintă o parte semnificativă, fiind în sumă de 8.792 milioane lei. Aceste cheltuieli includ costuri legate de apa brută, energia electrică și termică, materiale de
bază, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar și alte materiale consumabile.
În comparație cu anul precedent,
cheltuielile materiale pentru 2024 sunt cu 736 mii lei mai mari, o creștere determinată în principal de majorarea tarifelor pentru energia electrică, gaz, combustibil și alte materiale de bază.
De asemenea, se remarcă o creștere semnificativă a cheltuielilor cu serviciile
executate de terți, acestea însumând 3.850 milioane lei pentru anul 2024. Această sumă este cu 930 mii lei mai mare decât nivelul înregistrat în 2023.
Monika BACIU