A ngajați la negru, care nu prea se știe cât și cum lucrau, ori care nu aveau analize complete privind starea lor de sănătate, centrale termice neverificate la timp, lifturi care nu au revizii, dar și amenzi de 647.000 de lei. Sunt rezultatele verificărilor pe care inspectorii ITM le-au făcut la centrele pentru persoanele vârstnice, desigur, acolo unde au putut intra.

Campania a fost una națională și s-a desfășurat în perioada 1-18.08.2023.
„Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost: nerespectarea obligației legale de a ține evidența timpului de muncă la locul de muncă, prin evidențierea numărului de ore efectiv lucrate de către salariați; utilizarea muncii nedeclarate, în principal prin neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, anterior începerii activității; nerespectarea dispoziţiilor legale privind durata maximă a timpului de muncă, necompensarea orelor suplimentare cu timp liber corespunzător sau neacordarea sporului corespunzător la salariu, în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă; nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca de noapte; neacordarea repausului săptămânal”, arată inspectorii ITM Hunedoara, într-un comunicat remis presei.
Dar au fost și deficiențe găsite în interiorul acestor clădiri. „Cele mai frecvente deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost: lipsa verificărilor periodice, conform prescriptiilor tehnice ISCIR, pentru centrale termice, lifturi, elevatoare cu șenile pentru scări şi alte echipamente similare; lipsa lucrătorilor desemnaţi/instruiți care aplică măsurile de prim ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucratorilor; nu s-au asigurat stingătoare de incendiu, trusele de prim ajutor sunt expirate şi incomplete; ușile de ieșire în caz de urgență nu se deschid spre exterior; lipsa verificării periodice a centurii de împământare efectuată de persoane autorizate și instalaţii electrice degradate; piese de mobilier nefixate corespunzător împotriva riscului de cădere; neefectuarea controlului medical si psihologic pentru lucrători, inclusiv pentru cei care desfăşoară muncă de noapte; lipsa autorizației de funcţionare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; neasigurarea semnalizării de securitate şi/sau sănătate în muncă la toate locurile de muncă; neacordarea de echipamente individuale de protecţie pentru lucrători, conform riscurilor evaluate sau nepurtarea echipamentelor individuale de protecţie din dotare de către lucrători și instruire necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; neetichetarea recipientelor cu substanţe chimice; planul de prevenire şi protecţie incomplet, în sensul că nu au fost stabilite măsurile de prevenire şi protecţie corespunzătoarere si persoanele responsabile; neautorizarea lucrătorilor care desfăşoară activităţi prevăzute de legislaţia specifică (fochist, electrician etc.)”, se mai arată în comunicat.
”Am dispus această campanie pentru a ne asigura că drepturile salariaților entităților vizate de campanie sunt respectate și că angajatorii se conformează reglementărilor legale în vigoare în ceea ce privește relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă. Astfel, la nivel național, au fost efectuate 1951 de controale, din care 988 în domeniul relațiilor de muncă și 963 în domeniul SSM, în urma cărora au fost aplicate 1147 de sancțiuni, din care 100 de amenzi, în valoare totală de 647.000 de lei și 1047 de avertismente. 11 amenzi au fost aplicate angajatorilor pentru muncă nedeclarată, 27 de amenzi pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă și 15 amenzi în baza altor prevederi legale. Au fost depistate 22 de persoane prestând muncă nedeclarată, aflate în următoarele situații: 9 nu au avut încheiat contract individual de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, 4 nu au avut transmise elementele contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii și 9 au depăşit durata timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial. Ca urmare a tuturor neconformitățile despistate, inspectorii de muncă au dispus 1861 de măsuri obligatorii de intrare în legalitate, cu termene precise de îndeplinire”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct.
Diana Mitrache