Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara lansează o inițiativă menită să faciliteze implementarea Hotărârii de Guvern nr. 691/2015, care reglementează procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate.
În acest sens, se solicită sprijinul unităților de învățământ din județul Hunedoara pentru întocmirea unei baze de date cuprinzătoare referitoare la preșcolarii și elevii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Scopul principal al acestei inițiative este de a asigura o monitorizare adecvată a situației acestor copii și de a oferi sprijinul necesar pentru asigurarea unei îngrijiri corespunzătoare.
Pentru a facilita acest proces, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara solicită tuturor unităților de învățământ cu personalitate juridică să centralizeze informațiile referitoare la copiii cu vârsta de până la 18 ani, care frecventează cursurile respectivei unități de învățământ și au părinți plecați la muncă în străinătate.
Aceste date vor fi transmise către Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara pentru a asigura o monitorizare eficientă și o gestionare corespunzătoare a situației copiilor afectați. Este important de menționat că acest demers se desfășoară în conformitate cu prevederile legale și cu respectarea drepturilor și intereselor copiilor și ale familiilor acestora.
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara își exprimă deschiderea și disponibilitatea de a colabora cu toate părțile implicate pentru a asigura o implementare eficientă a măsurilor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 691/2015 și pentru a oferi sprijinul necesar copiilor și familiilor acestora în situații dificile.
Monika BACIU