Inspectorii de muncă se adresează zilierilor și pornesc o campanie de informare ce se va întinde până în toamnă. Atât zilierii, cât și angajatorii lor vor fi informați despre problemele cu care se vor putea confrunta și ce soluții au.
Inspectorii de muncă spun că vor desfășura campania de informare, conștientizare și monitorizare a angajatorilor privind riscurile existente la locurile de muncă unde se utilizează zilieri ori salariaţi temporari. Angajatorul trebuie să aibă un contract care să cuprindă măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă, cum s-a făcut instruirea salariaţilor, acordarea echipamentului individual de protecţie, comunicarea evenimentelor în care au fost implicați salariaţii detaşaţi şi cercetarea şi înregistrarea evenimentelor în care au fost implicați lucrătorii temporari.
Pentru zilieri, aceștia trebuie să fie informați despre activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligațiile sale, să aibă echipament de muncă adecvat, în mod gratuit
Fiecare zilier își asumă modul în care starea sănătății îi permite desfăşurarea activităților cei îi sunt repartizate și are dreptul să comunice orice eveniment în care au fost implicați zilieri, către inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia s-a produs.
Inspectorii de muncă vor urmări şi modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Diana Mitrache