Aerajul de la EM Vulcan, în pericol de a fi oprit

Aerajul de la EM Vulcan este în pericol de a fi oprit, fapt care ar afecta extrem de grav activitatea minei. Terenul aferent stației de ventilatoare Karollus și Puțului 10 prezintă mișcări care afectează construcțiile existente, astfel că 85.000 de lei alocă Complexul Energetic Hunedoara pentru Servicii de elaborare a unui studiu geotehnic si a unei expertize tehnice, necesare realizării proiectului tehnic pentru Consolidarea terenului aferent Staţiei principale de ventilatoare VOD – 2,1 Karollus şi Puţului 10 – Sucursala E.M. Vulcan.
20 aprilie este data limită până la care pot fi depuse ofertele, iar după ce va fi desemnat câștigătorul acesta va avea la dispoziție 120 de zile pentru a întocmi documentațiile solicitate de Complexul Energetic Hunedoara.
”Terenul aferent stației de ventilatoare Karollus și Puțului 10 prezintă mișcări care afectează construcțiile existente. Puțul 10 și stația de ventilatoare Karollus sunt construcții care fac parte din ansamblul de lucrări necesare evacuării aerului viciat din subteranul EM Vulcan. Prin afectarea acestor construcții se poate ajunge în situația în care să nu se mai poată realiza aerisirea lucrărilor miniere subterane, fapt ce poate duce la oprirea întregii activități”, arată documentul CEH.
În anul 2014 au mai fost executate lucrări de consolidare a terenului. În urma lucrărilor s-a observat că fisurile din construcție nu au mai prezentat evoluții, dar terenul din aval de stația de ventilatoare prezintă o fisură pe întreaga lățime a zidului.
”Achiziția este necesară și oportună, deoarece de când este urmărit, fenomenul de mișcare prezintă o evoluție constantă în timp și nu prezintă semne de ameliorare. Din cauza acestei situații toate construcțiile din zona Puțului 10 sunt în pericol de a fi puternic afectate. Dintre toate construcțiile din zona Puțului 10, cea mai sensibilă la aceste mișcări este stația de ventilatoare Karollus. Prin afectarea acestei construcții se poate pune în pericol axialitatea dintre ventilator și motor, existând posibilitatea blocării instalației de aerisire a subteranului”, mai notează oficialii CEH.
Societatea care se va ocupa de studii va trebui să porpună o soluție constructivă pentru consolidarea și repararea zidului de sprijin situat în aval de stația de ventilatoare.
Monika BACIU

Advertisements