31 decembrie 2021, data la care SNIM trebuie să încheie activitatea

31 decembrie 2021 este data până la care societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului trebuie să finalizeze întreg procesul de închidere a celor trei unități miniere, respectiv Petrila, Paroșeni și uricani.

După acest termen mai există anumite etape birocratice de parcurs la nivelul societății, însă, personalul care nu se va disponibiliza acum, nu va mai putea beneficia de venituri de completare.
”Societatea Națională de Închideri de Mine Valea Jiului S.A., în temeiul prevederilor Deciziei Consiliului Europei nr. 787/2010/UE privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive și a Deciziei CE nr. C (2018) 1001, trebuie ca până la data de 31.12.2021 să închidă toate cele trei mine Petrila, Paroșeni si Uricani. Societatea nu poate fi lichidata incepând cu această data deoarece trebuie indeplinite o serie de actiuni dintre care amintim, achizitionarea de servicii arhivistice și predarea arhivei, valorificarea cladirilor rămase pe amplasamentul Sucursalei Uricani și a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul societății, identificarea celeimai bune variante pentru valorificarea cladirilor exploatarii miniere Petrila, clasată în lista monumentelor istorice, finalizarea lucrărilor de reabilitare a suprafețelor, asigurarea pazei și protecției tuturor bunurilor din perimetrele minelor închise, -mnitorizarea factorilor de mediu în perioada de garanție și în perioada post – închidere a minelor. Personalul care va rămâne să gestioneze aceste situații după data de 01.01.2022 nu va mai beneficia de măsurile de protecție socială acordate în temeiul prevederilor OUG nr. 69/2019 deoarece, conform Planului de Inchidere a minelor de carbune autorizat prin Decizia C (2018) 1001 final, până la finele anului 2020 tot personalul societății trebuia disponibilizat”; arată documentul.
Circa 30 de angajați mai sunt la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului.
Monika BACIU

Advertisements