Administratie

Teancuri de acte pentru continuarea unor lucrãri demult începute

Blocurile de pe strada Pãcii ar fi putut fi anvelopate, lejer, cu hârtii. Lucrãrile au început în urmã cu mai bine de 6 ani, însã nu au fost finalizate nici pânã în prezent.  Cum banii de la ministerul de resort au venit cu târâita, constructorul nu si-a putut onora contractul si a abandonat lucrãrile. Acum, municipalitatea de la Petrosani întocmentes noi documentatii pentru  reluarea investitiei.
Valoarea estimativã a documentatiei este de 7500 de lei. Multe din lucrãrile executate pânã acum au început sã se degradeze din cauza materialelor slab calitativ folosite. Consiliul Local al municipiului Petrosani a dezbãtut proiectul de hotãrâre privind aprobarea devizului general actualizat.
“În cursul anului 2012, au fost demarcate lucrãrile pentru reabilitarea termicã a blocurilor de locuinte nr. 12, 18 si 20, situate pe strada Pãcii din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara. pentru continuarea executiei lucrãrilor este necesarã actualizarea devizului general – rest de executat, în ceea ce priveste urmãtoarele capitole si subcapitole de cheltuieli: asistentã tehnicã, rest de executat, cheltuieli diverse si neprevãzute, precum si a TVA cu 19%. Valoarea totalã rest de executat necesatã pentru obiectivul de investitii nou, având ca obiect “Reabilitare termicã bloc de locuinte nr. 12 din strada Pãcii, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara – lot 5” este de 259.684,47 lei (TVA inclus). Valoarea totalã rest de executat necesarã pentru obiectivul de investitii nou, având ca obiect  “reabilitare termicã bloc de locuinte, bl. 16 din strada Pãcii, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara – lot 8” este de 123.053,96 lei (TVA inclus). Valoarea totalã rest de executat necesarã pentru obiectivul de investitii nou, având ca obiect “reabilitare termicã bloc de locuinte, bl. 20 din strada Pãcii, municipiul Petrosani, judetul Hunedoara – lot 9” este de 188.161,47 lei (TVA inclus). În baza acestor considerente, fãrã a schimba solutia tehnicã se impune aprobarea “privind  aprobarea devizului general actualizat – rest de executat, privind chletuielile necesare realizãrii lucrãrilor de investitii pentru aceste  obiective de investitii.  Diferentele au rezultat din cauza faptului cã la faza DALI s-au utilizat preturi practicate la nivelul anului 2012 iar pentru restul de executat au fost actualizate preturile unitare si tarifele în ceea ce priveste materialele, maopera, utilajul si  transportul”, aratã nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre.
Monika BACIU