Premierã pentru turismul din Valea Jiului / Regulament pentru schiori si turisti

Autoritãtile locale de la Lupeni supun dezbaterii publice un proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului privind conduita schiorilor / snowboarderilor pe domeniul schiabil al statiunii turistice.
“Pentru aplicarea prezentului regulament Serviciul Public Local Salvamont are urmãtoarele atributii:  Identificarea si stabilirea zonelor în care s-au produs cele mai multe accidente în sezonul trecut. Identificarea cauzelor care au dus la producerea celor mai multe accidente pe pârtiile de schi ale Municipiului Lupeni si stabilirea mãsurilor ce se impun a fi luate de cãtre administratorul pârtiei sau prestatorul activitãtii de întretinere a pârtiilor de schi. În vederea implementãrii mãsurilor de prevenire a accidentelor, prestatorul activitãtii de întretinere a pârtiilor de schi sau administratorul are urmãtoarele obligatii: a) La solicitarea Serviciului Public Local Salvamont, prestatorul sau administratorul care asigurã activitatea de întretinere a pârtiilor de schi va lua mãsuri de interdictie, totalã sau partialã, a accesului pe pârtiile si pe traseele de schi pentru agrement (prin montarea de indicatoare de interdictie sau plase de restrictionare a accesului, în caz de vreme nefavorabilã, în cazul unui accident grav în care sunt implicate mai multe persoane si este necesarã prezenta pe pârtie a mai multor utilaje pentru transportul persoanelor accidentate); b) prestatorul activitãtii de întretinere a pârtiilor va închide pârtia în cazul unei avarii majore la instalatia de transport pe cablu; Serviciul Public Local Salvamont al Municipiului Lupeni va înainta solicitãri fundamentate prestatorului sau administratorului activitãtii de întretinere a pârtiilor, pentru suplimentarea materialelor necesare asigurãrii securitãtii pârtiilor de schi, în urma constatãrilor fãcute de salvatorii montani în timpul patrulãrilor preventive, dar si ca urmare a numãrului de interventii în anumite zone cu potential crescut de accidente”, aratã documentul lansat în dezbatere publicã.
Cei de la Salvamont vor avea si alte atributii. Salvamontistii vor putea interzice accesul pe  pârtiile de schi.
“Serviciul Public Local Salvamont al Municipiului Lupeni ia mãsuri de interdictie, totalã sau partialã, a accesului pe pârtiile de schi, în cazul utilizãrii acestora pentru antrenamente si competitii sportive (închiderea pârtiei pentru schiorii amatori, în cazul desfãsurãrii antrenamentelor sau a competitiilor sportive; delimitarea prin corzi, benzi sau alte mijloace de avertizare a sectoarelor unde se desfãsoarã antrenamente sau competitii). Serviciul Public Local Salvamont al Municipiului Lupeni verificã zilnic pârtiile deschise (controlul se va efectua atât înainte, cât si dupã închiderea acestora si va urmãri starea în care se aflã balizele si indicatoarele de semnalizare, obstacolele nou apãrute, deteriorarea lucrãrilor de amenajare a pârtiilor si ale sistemelor de protectie, existenta pe pârtie a unor persoane rãtãcite sau care necesitã acordarea de ajutor)”, mai aratã documentul.
Existã si anumite reguli de conduitã pentru schiori, dar si pentru turistii care se vor afla în statiunea montanã Straja.
“Schiorii amatori si de performantã, precum si utilizatorii de snowboard sunt obligati sã respecte urmãtoarele reguli de conduitã stabilite de Federatia Internationalã de Schi: sã schieze în asa fel încât sã nu punã în pericol viata altui schior sau sã îi cauzeze acestuia un prejudiciu; sã îsi adapteze viteza si maniera proprie de a schia potrivit pregãtirii tehnice, conditiei fizice, stãrii zãpezii, gradului de dificultate al pârtiei, conditiilor atmosferice si densitãtii traficului de pe pârtie; sã îsi aleagã cu grijã traiectoria pe care urmeazã sã coboare, în scopul protejãrii schiorilor aflati în aval; sã depãseascã schiorul aflat în aval fie pe partea dreaptã, fie pe partea stângã, cu conditia ca aceasta depãsire sã fie suficient de largã pentru a evita o eventualã evolutie neasteptatã a celui care urmeazã sã fie depãsit; sã se asigure, printr-un examen atent al traficului din amonte si al celui din aval, ca atât el, cât si alti schiori sunt în afarã oricãrui pericol cu ocazia traversãrii unei pârtii sau a reluãrii parcursului dupã o oprire temporarã pe aceasta; sã evite stationarea pe pârtie, mai ales pe portiunile înguste ale acesteia ori pe cele lipsite de vizibilitate. În cazul cãderii, sã elibereze pârtia în cel mai scurt timp posibil; sã utilizeze numai marginea pârtiei, în cazul în care este obligat sã urce sau sã coboare pe jos; sã respecte indicatoarele de semnalizare si balizele de marcare instalate pe  pârtiile si traseele de schi pentru agrement; sã anunte postul de prim ajutor, în cazul accidentãrii unui schior, si sã acorde sprijin la transportarea acestuia; sã îsi decline identitatea în fata organelor abilitate, în cazul în care a fost martorul unui accident sau a provocat el însusi accidentul”, mai ararã documentul care este realizat în concordantã cu regulile de conduitã stabilite de Federatia Internationalã de Schi.
De altfel, circulatia persoanelor fãrã echipament de schi se va face doar pe potecile turistice marcate, deschise în Masivul Vâlcan-Straja, sau pe marginea pârtiilor, unul în spatele celuilalt, cu atentie sporitã, acolo unde nu existã potecã sau potecã întâlneste pârtia de schi, astfel încât sã nu pericliteze activitatea de schi si/ sau snowboard si pentru evitarea accidentelor. În plus, potrivit documentului lansat în dezbatere publicã practicantii  sporturilor de iarnã au obligatia de a respecta indicatiile si/sau restrictionãrile personalului autorizat care deserveste instalatiile de transport pe cablu atât cele care sunt afisate cât si cele comunicate verbal de cãtre acestia. Sunt prevãzute reguli si pentru practicarea  schiului pe timpul noptii.
“Schiatul de turã nocturn se va efectua în urmãtoarele conditii: Urcare se va face pe marginea pârtiei Constantinescu, Mutu cu acces spre pârtia Vârful Straja prin partea dreaptã a telescaunului Vârful Straja; Coborârea se va face numai pe pârtiile Canal, Mutu, Constantinescu si sau coborârea în Municipiul Lupeni pe pârtiile Sf. Gheorghe si pârtia Gondolã nu mai târziu de ora 2200; Schiorii de turã în timpul urcãrii vor avea asupra lor lumini intermitente sau de culoare rosie în stare de functionare; Urcarea pe schiuri de turã în timpul zilei se va face doar pe marginea pârtiilor în sir, unul în spatele celuilalt si fãrã a încurca practicantii de schi si snowboard. Art. 16 Schiorii de turã vor respecta toate restrictionãrile si/ sau semnalizãrile afisate de cãtre prestatorul activitãtii de întretinere a pârtiilor de schi”, mai aratã autoritãtile locale de la Lupeni în regulamentul supus dezbaterii publice.  Domeniul schiabil al Municipiului Lupeni este amplasat în statiunea Turisticã Strajã,  si include 8 pârtii  omologate cu dimensiuni variate si toate gradele de dificultate totalizând 24,5 kilometri.
Cosmin BACIU