INSEMEX își digitalizează arhiva

M ilioane de documente ale INSEMEX vor fi arhivate digital. Institutul de cercetare a atribuit un contract în valoare de 470.964 lei pentru serviciile de arhivare electronică. SC DIACOSTAMPET SRL va efectua serviciile.

La nivelul INCD INSEMEX Petroşani există mai multe departamente, compartimente, laboratoare de cercetare angrenate în realizarea cercetărilor care generează un număr însemnat de documente importante cu diferite termene de păstrare.
”Obiectivul principal vizat într-o arhivă electronică este regăsirea rapidă a documentelor de către creator sau administratorul arhivei. Beneficiile care se pot estima sunt următoarele: digitizarea şi indexarea documentelor au următoarele avantaje: eliminarea cheltuielilor privind hârtia şi spaţiul utilizat; creşterea eficienţei în regăsirea informaţiei şi, totodată, reducerea timpului consumat pentru căutarea acesteia;
asigurarea protecţiei depline a informaţiilor prin limitarea accesului în funcţie de tipul de utilizator. Sistemul (soluţia informatică – software) va permite accesarea documentelor de mai mulţi utilizatori simultan, funcţie de necesităţile instituţiei”, arată documentul. Sunt vizate pentru procesul de arhivare următoarele cantităţi estimate 20 metri liniari de dosare. Un metru liniar de arhivă se compune din aproximativ 25 dosare, fiecare cu aproximativ – 250 file, rezultând aproximativ 125.000 file.
Monika BACIU