Bani pentru Teatrul Dramatic ID Sîrbu

Guvernul a adoptat un proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzută la art. 6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu modificările și completările ulterioare, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativteritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici. Astfel, o sumă de bani i-a fost repartizată și Teatrului Dramatic ID Sîrbu din Petroșani.
Este vorba de suma de 1.5 milioane de lei. Guvernul a alocat banii la solicitarea CJ Hunedoara, care prin adresa nr. 15.871/ 20.09.2021, a transmis solicitarea pentru alocarea unor sume pentru Teatrul Dramatic „I. D. Sîrbu” Petroșani. Instituția de cultură din Valea Jiului funcționează sub coordonarea CJ Hunedoara.
”Având în vedere faptul că dezvoltarea infrastructurii culturale reprezintă un beneficiu pe termen lung pentru unitățile administrativ-teritoriale, precum și faptul că majoritatea acestora nu au capacitatea financiară pentru a susține toate cheltuielile legate de asigurarea funcționalității si a investițiilor la nivelul unității administrativ- teritoriale, este necesară repartizarea sumei încasate conform art. 6, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 cu modificările și completările ulterioare”, arată proiectul de hotărâre adoptat de Guvern.
Monika BACIU