[ Iluminatul public, delegat prin procedură directă ]

M unicipalitatea de la Vulcan a decis să atribuie serviciile de delegare a iluminatului public prin procedură de achiziție direct. Luna trecută, administrația locală de la Vulcan a organizat o procedură de licitație publică, însă, singura ofertă care a fost depusă a fost neconformă. Astfel, s-a luat decizia de a atribui acest serviciu prin achiziție directă, cu anumite modificări.
”Serviciile vor fi prestate pe o perioadă de 6 luni, dar nu mai mult de data la care va fi încheiat contractul care va fi atribuit prin licitație deschisă (procedură care se află în desfășurare). Prestatorul își va asuma clauzele contractuale încărcate de către achizitor în prezenta procedură”, arată documentul. 100.000 de lei este valoarea contractului atribuit firmei DIACOM. De altfel, societatea este cea care a depus ofertă, însă aceasta a fost neconformă.
”Serviciile de întreținere și reparații ale sistemului de iluminat public, precum și montarea/demontarea, branșarea /verificarea ornamentelor pentru sărbători în municipiul Vulcan se asigură pentru iluminatul căilor de circulație publică: străzi, trotuare, piețe, intersecții, treceri de pietoni, poduri; iluminatul architectural; iluminatul festiv și peisagistic. Prin această achiziție se are în vedere îmbunătățirea calității iluminatului public; garantarea permanenței în funcționarea iluminatului public; adaptarea sistemului de iluminat public la cerințele utilizatorului privind realizarea unui iluminat eficient și economic; verificarea și supravegherea continuă a funcționării rețelelor electrice de joasă tensiune și a corpurilor de iluminat; asigurarea funcționării iluminatului ornamental festiv conform cerințelor beneficiarului; menținerea în stare de funcționare la parametrii proiectați a sistemului de iluminat public; eliminarea poluării luminotehnice; scăderea emisiilor de CO2 (tehnologia LED și mixt LED/fotovoltaic independent energetic); scăderea costurilor de mentenanță; scăderea consumului de energie electric al SIP”, arată documentul.

Monika BACIU