Drumul spre Pasul Vâlcan ”si-a gãsit” constructor

Contractul pentru modernizarea drmului spre Pasul Vulcan a fost atribuit. Consiliul Judetean Hunedoara, autoritatea contractantã si autoritate în subordinea cãreia se aflã în administrare drumul care face legãtura între municipiul Vulcan si Pasul Vulcan, a atribuit contractul pentru  modernizarea acestui segment de drum.

Contractul în valoare de peste 6 milioane de lei a fost atribuit societãtii Trans Construct Import Export.

Amenajare de spatii pentru deseuri

În cadrul lucrãrilor se va amenaja si un spatiu pentru depozitarea deseurior ce rezultã în urma lucrãrilor de modernizare a tronsonului de drum. Depozitarea si colectarea deseurilor rezultate în urma activitãtilor de modernizare a drumului judetean se va realiza permanent pe toatã perioada de derulare a lucrãrilor. Deseurile rezultate în timpul activitãtilor de modernizare se vor colecta si depozita în pubele amplasate în organizarea de santier. Deseurile vor fi colectate si transportate periodic la groapa de gunoi de cãtre o firmã specializatã cu care executantul va semna un contract de prestãri servicii.

Totul se recicleazã

Pãmântul dezvoltat din sãpãturi se va folosi la umpluturi pentru realizarea terasamentului drumului. Arborii defrisati se vor folosi pe santier, iar frunzele si ramurile rezultate se vor colecta pe o platformã amplasatã în organizarea de santier.

Pe timpul derulãrii activitãtii de modernizare a drumului se interzice parcarea autovehiculelor în afarã organizãrii de santier pentru evitarea contaminãrii terenului cu produse petroliere.

DJ 664 îsi are originea în judetul Gorj. Lungimea drumului judetean pe teritoriul judetului Hunedoara este de 10 kilometri cuprinsi inrtre Pasul Vâlcan si intersectia cu Bulevardul Mihai Viteazu. Acesta face legãtura rutierã cu judetul Gorj asigurând totodatã accesul spre statiunea turisticã Pasul Vâlcan. În traseul drumului în amonte de amenajarea turisticã Pasul Vâlcan sunt întâlnite grohotisuri de panta prinse în masa de pietris. Sub stratul de grohotis apare rocã de bazã formatã din sisturi cristaline.

Modernizarea DJ 66 este o componentã a unei initiative multmai ample demarata la nivelul Consiliului Judetean Hunedoara având ca scop reabilitarea întregii retele de drumuri judetene aferente zonelor cu potential economic si turistic relevant pentru dezvoltarea economicã localã si regionalã. Ca urmare a modernizãrii drumului se doreste îmbunãtãtirea conditiilor de circulatie precum si diversificarea serviciilor si stimularea initiativei private în zona turisticã a depresiunii Petrosani. modernizarea drumului are în vedere pe lângã realizarea unei legãturi rutiere alternative cu judetul Gorj si scoaterea din izolare a unor zone cu potential turisticc, dezvoltarea durabilã a turismului prin amenajarea zonei turistice Pasul Vâlcan si jonctiunea cu zona turisticã Strajã.

Cresterea potentialului turistic

Modernizarea infrastructurii va contribui la cresterea atractivitãtii zonei pentru noi investitii în obiective turistice. În plus, odatã cu modernizarea drumului judetean valoarea terenurilor din zona va creste. Realizarea modernizarui drumului va sprijini dezvoltarea economice prin atragerea de investitori. De asemenea, protejarea mediului este prioritarã în acest proces de modernizare, care pe termen lung va duce la cresterea calitãtii vietii locuitorilor din zonã.

Starea drumului, din ce în ce mai proastã

Starea tehnicã a drumului judetean se agraveazã pe an ce trece datoritã lipsei unei structuri rutiere cu îmbrãcãminte modernã. Un alt aspect care contribuie la necesitatea modernizãrii drumului este legat de siguranta circulatiei, la ora aceasta starea tehnicã a drumului prezentând un real pericol pentru participantii la trafic. Starea tehnicã a carosabilului este foarte rea cu numeroase defectiuni, de tipul gropilor si denivelãrilor care egenreaza bãltirea apelor pe timp ploios si praf pe timp uscat. Conditiile de circulatie sunt improprii pentru desfãsurarea deplasãrilor din punct de vedere al sigurantei, confortului si impactului asupra mediului.

Monika BACIU