[ Drum modern între Hunedoara și Călan dat în folosință de Consiliul Județean Hunedoara ]

C onsiliul Județean Hunedoara a finalizat lucrările de modernizare a drumului județean (687) care leagă municipiul Hunedoara de orașul Călan (DN66).

Proiectul a fost finanțat din fonduri europene accesate de administrația județeană prin Programul Operațional Regional.
“Împreună cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Vest, cu constructorul, proiectantul, cu angajații CJ Hunedoara care s-au ocupat de acest proiect, am parcurs cei aproape 10 kilometri pentru a vedea rezultatul muncii celor implicați în implementare. Primul autovehicul care a pornit pe acest drum a fost un vehicul de epocă, marca Citroen Traction Avant, fabricat în 1939, pasageri fiind directorul general al ADR Vest și arhitectul șef al județului, iar al doilea, un vehicul electric. Am ales această formă de a parcurge drumul reabilitat pentru a sublinia un aspect important – anume că județul Hunedoara este moștenitorul unui trecut de excepție, cu o valoare simbolică și practică excepțională, dar în același timp își construiește un viitor modern, destinat generațiilor prezente și viitoare. Dacă la vremea sa Citroen-ul Traction Avant a fost primul vehicul din lume echipat cu tracțiune față, Consiliul Județean Hunedoara are bucuria de a inaugura un drum reabilitat după cele mai moderne standarde, în acord cu cerințele anului 2021. Le mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect și, în mod special, domnului director general al ADR Vest, Sorin Maxim! Valoarea investiției s-a ridicat la 30 de milioane de lei”, a declarat președintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor.
Date generale despre proiect

Proiectul s-a finanțat prin Programul Operational Regional POR 2014-2020 și a vizat:
1. Modernizarea a 9,741 km de drum județean – DJ687, drum care asigura conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T (DN 66 Simeria – Petrosani – Târgu Jiu – Filiasi) și prin intermediul DN66, cu Autostrada A1, prin : îmbunătățirea elementelor geometrice în plan, profil longitudinal si transversal, largirea părții carosabile în limite de proprietate; podețe noi propuse și decolmatarea celor existente, trotuare modernizate, bandă suplimentara pentru vehicule lente.
2. Reabilitarea pasajului, ce supratraversează Magistrala CF116 Simeria – Livezeni, în lungime de 37 m si deschidere de 22,60 m.
3. Realizarea de lucrări destinate siguranței rutiere pentru pietoni, semnalistică luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică, marcaj longitudinal, semnalizare verticală, rampe de acces pentru persoane cu dizabilități.
4. Realizarea de parapeți pentru protecție și consolidări de versanți.
La data de 19.07.2017 s-a semnat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației- Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Parteneriatul format din UAT Județul Hunedoara și UAT Municipiul Hunedoara, Contractul de finanțare nr. 175.
Valoarea totala a Proiectului: 36.392.043,73 lei
Valoarea totala eligibilă: 33.206.229,45 lei
-Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 28.225.295,03 lei (85%)
-Valoarea eligibilă nerambursabilă din buget national 4.316.809,93 lei (13%)
-Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului 664.124,59 lei ( 2%)
Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 3.185.814,28 lei
Data de finalizare a
perioadei de implementare: 28.02.2022
Contract nr. 14891/02.10.2018- Elaborare Proiect tehnic, detalii de execuție, DTAC, asistență tehnică pe perioada execuției, verificare tehnică a proiectului și execuția lucrărilor;
a. Proiectant și constructor: Asocierea SC Proactiv SRL – SC Drupo SRL – SC Sercotrans SRL;
b.Valoarea contractului: 29.648.365,73 lei, conform actelor adiționale încheiate;
c.Contractul de execuție, conform actelor adiționale încheiate, are termen de finalizare data de 20.12.2021.
Prin eforturile Consiliului Județean Hunedoara, Proiectantului, Constructorului, Consultantului, Dirigintelui de Șantier lucrările au fost finalizate înainte de termen.

P rincipalele lucrări de modernizare ale drumului județean dj687:

– S-au executat lucrări de reabilitare ale pasajului peste linia CF116 Simeria-Livezeni (km 22+230- km 22+265) ducând la sporirea capacității portante, creșterea duratei de exploatare a pasajului, precum și îmbunătățirea condițiilor de trafic și eliminarea denivelărilor în profil longitudinal. Lungime totală pasaj (cu rampe)= 37,00m ;
– Din valoarea totală a lucrărilor de execuție de 29.648.365,73 lei, valoarea lucrărilor de reabilitare a Pasajul peste linia CF116 Simeria-Livezeni este de 865.720,18 lei, finanțată de Consiliul Județean Hunedoara.
– Modernizarea parții
carosabile cu mixtura asfaltica stabilizată tip MAS16, ducând la:
– Imbunătățirea
caracteristicilor de suprafață prin sporirea rezistenței la lunecare, reducerea zgomotului in timpul rulării, îmbunătățirea vizibilității pe timp de ploaie datorită
reducerii efectului de orbire prin reflexie, evacuarea mai rapidă a apelor și diminuarea efectului de acvaplanare și
derapaj.
– Sporirea durabilității îmbrăcăminților asfaltice prin creșterea rezistenței la oboseală și îmbătrânire, precum și îmbunătățirea stabilității;
– Sporirea stabilității la deformații permanente și împiedicarea apariției făgașelor.
– Durata de viață sporită a drumului
– Sectoare de drum județean cu bandă suplimentară pentru vehicule lente:
-Km 13+050 – 14+000, L=950m;
-Km 16+710 -17+620, L=910m;
-Km 19+210 – 20+735, L=1525m;
Total aproximativ = 3,4km

Pe sectoarele cu deformabilități mari s-a îmbunătățit terenul de fundare cu 50-80 cm umplutură de material granular pe o lungime de aproximativ 2,8km.
Acostamentele s-au realizat din material granular și au fost consolidate cu mixtură asfaltică în trei straturi pe zonele amenajate cu dispozitive de scurgere.

Lucrări de scurgere a apelor, aproximativ 8,0km:
-șanțuri pereate
-rigolă pereată
-rigolă de acostament
-șanțuri de pământ
-rigolă ramforsată de beton
Ziduri de sprijin pe o lungime de aproximativ 1,0km cu înălțime variabilă, cuprinsă între 0,9-4,0m;
Pentru sporirea siguranței participanților la trafic, au fost realizați parapeți de protecție pe o lungime de aproximativ L=2,8km;
S-au amenajat aproximativ 130 de accese la proprietăți;
S-au amenajat trotuare în suprafață totală de aproximativ 12000mp, cu accese pentru persoane cu dizabilități;
S-au amenajat 23 de treceri pentru pietoni, parte dintre ele cu semnalizare verticală luminoasă alimentată cu panouri fotovoltaice;
S-au amenajat parcări în suprafață totală de aproximativ 1300mp;
S-au amplasat Borne
kilometrice= 9 buc și borne hectometrice= 89 buc;