Bani pentru reducerea abandonului scolar

11 unitãti de învãtãmânt din judetul Hunedoara vor beneficia de fonduri pentru reducerea abandonului scolar, dar si pentru îmbunãtãtirea performantei la examenul de bacalaureat.  Numai douã din cele 11 licee beneficiare de fonduri sunt din Valea Jiului. Este vorba de Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petrosani si Colegiul Tehnic Mihai Viteazu din Vulcan.

“În cadrul primei runde a Schemei de Granturi pentru Licee finantate prin Proiectul privind învãtãmântul secundar/ROSE au fost semnate 271 de acorduri de grant. Cele 271 de licee beneficiare vor derula proiectele finantate prin granturi pe o perioadã de 4 ani, având ca obiective reducerea ratei de abandon scolar, cresterea ratei de absolvire si îmbunãtãtirea performantei la examenul de bacalaureat. În functie de numãrul de elevi înmatriculati la liceu si de rezultatele obtinute la examenul de bacalaureat, liceele primesc granturi a cãror valoare este cuprinsã între 70.000 Euro si 152.500 Euro. Finantarea totalã pentru Runda 1 de granturi a Schemei de Granturi pentru Licee este de 18.350.303 Euro, iar prima transã de bani a fost deja trimisã”, aratã Ministerul Educatiei. În cadrul granturilor pentru licee sunt prevãzute 3 categorii de activitãti eligibile: activitãti pedagogice si de sprijin, activitãti extracurriculare si activitãti de renovare si dotare, mai exact o serie de mici lucrãri de modernizare/reparare a spatiilor de scolarizare, respectiv achizitii de bunuri în scop educational. În prima categorie sunt incluse activitãti remediale, tutorat, consiliere, coaching, dezvoltarea personalã a elevilor, îndrumare si orientare în carierã, dezvoltarea de abilitãti socio-emotionale, precum si activitãti specifice destinate elevilor provenind din grupuri dezavantajate. Grupa a doua de activitãti cuprinde vizite sau excursii de documentare, stagii de practicã/internship, participare la diferite competitii, actiuni destinate înfiintãrii/dezvoltãrii de retele scolare etc.

“Proiectul privind Învãtãmântul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE), în valoare totalã de 200 de milioane de euro, este finantat integral de Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învãtãmântul secundar) între România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington în 17 aprilie 2015, si se desfãsoarã în intervalul 2015 – 2022”, mai aratã ministerul.  Din cele 11 licee care vor beneficia de fonduri, douã sunt din Valea Jiului. astfel, Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida a câstigat fonduri pentru proiectul “Viitorul reprezintã educatie si angajament unic (VREAU)”, iar Colegiul Tehnic Mihai Viteazu din Vulcan a depus proiectul “ Educatia, sansa ta esentialã – ESTE”.

Monika BACIU