ApaServ Valea Jiului investește în Straja

A paServ Valea Jiului va investi în Straja. Aici vor avea loc mai multe lucrări pentru introducerea apei potabile.

”Datorită necesității de alimentare cu apă potabilă a stațiunii
turistice Straja Lupeni printr-o conductă de aducțiune cu cinci stații de pompare intermediare se impune executarea unor lucrări de săpătură mecanizată necesare la pozarea conductei de aductiune din PEID PE100RC , pentru
transportul apei potabile până la noul rezervor de acumulare de 500 mc construit lângă cele
existente în zona cuprinsă între DJ 664A, schit şi drumul turistic de legătură dintre crucea Eroilor şi DJ dintre cele două grupuri de cabane, inclusiv în zona Straja Veche”, arată ApaServ Valea JIului.
710.000 lei este
valoarea lucrărilor, iar ofertele se depun până în data de 9 august. ocatia din statiune, pentru
executarea lucrarii,este zona cuprinsă între DJ 664A, schit şi drumul turistic de legătură
dintre crucea Eroilor şi DJ dintre cele două grupuri de cabane,
inclusiv în zona Straja Veche.
Monika BACIU