Locuri de joacă la Vulcan

Administrația locală de la Vulcan are în vedere refuncționalizarea mai multor spații publice și transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii. Aproape 3
milioane de lei este valoarea contractului de lucrări.
”Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții: ,,Refuncționalizare spații
publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în
parcuri și locuri de joacă pentru copii”, este obiectivul așteptat de atins prin efectuarea lucrărilor, respectiv construirea de parcuri și locuri de joacă
pentru copii aflați în zonele marginalizate ale Municipiului Vulcan. Valoarea estimată a contractului este prevăzută în devizul general și este în valoare de 2.861.966,72 lei fără TVA”, arată documentul.
Investiția este realizată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban prioritatea de investiții 9.1. dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.
Monika BACIU