496.200 de lei alocă autoritățile locale de la Uricani în vederea realizării Planului Urbanistic General. Contractul a fost scos la licitație, iar data limită pentru depunerea ofertelor este 4 octombrie. Planul urbanistic general al localității este realizat pe fonduri europene, prin PNRR.

Actualul PUG al orașului Uricani este valabil până la finalul anului, astfel că se impune realizarea unui nou plan.
Un plan urbanistic general (PUG) este un document oficial elaborat de către autoritățile locale sau regionale, care stabilește reguli și orientări pentru dezvoltarea urbană și amenajarea teritoriului într-o anumită zonă geografică, cum ar fi un oraș sau o comună. PUG-ul este un instrument esențial pentru planificarea urbană și contribuie la organizarea și gestionarea spațiului urban într-un mod sustenabil și coerent.
PUG-ul stabilește obiectivele generale pentru dezvoltarea urbană pe termen lung, precum și strategiile pentru atingerea acestor obiective. Acesta poate include planuri de dezvoltare economică, de infrastructură, de mediu și sociale.
PUG-ul conține reguli și reglementări privind modul în care pot fi folosite diferitele tipuri de terenuri în zonă. De exemplu, acesta poate specifica zonele rezidențiale, comerciale, industriale sau verzi și regulile pentru construcții, înălțimea clădirilor, densitatea populației și altele.
PUG-ul poate include măsuri pentru protejarea mediului și a resurselor naturale, precum parcuri, zone protejate, cursuri de apă și altele. Acesta poate reglementa utilizarea terenurilor în aceste zone pentru a minimiza impactul asupra mediului.
Planul urbanistic general poate stabili planuri pentru dezvoltarea infrastructurii, cum ar fi drumuri, rețele de apă și canalizare, rețele electrice, școli, spitale și alte servicii publice. Acesta poate identifica și prioritiza proiectele de infrastructură necesare pentru a susține creșterea urbană.
Monika BACIU