Astăzi, în Parlament, am adoptat Proiectul de Lege pentru transparentizarea activității federațiilor sportive din România, pe care l-am depus în prima parte a anului în calitate de inițiator principal. Votul a fost covârșitor, cu 258 de voturi favorabile și o singură abținere. De acum încolo, modul în care federațiile își vor gestiona finanțările primite de la Ministerul Sportului, peste 130 milioane de lei anual, o să fie public, promovând astfel eficiența și buna administrare. Concret, federațiile care primesc bani de la stat vor avea următoarele obligații:

să dețină o pagină proprie de internet;
să permită vizualizarea, pe pagina proprie de internet, a statutului federației, precum și a altor acte constitutive, dacă este cazul;
să publice pe pagina proprie de internet bugetul federației, programele și strategiile proprii, structura organizatorică, numele și prenumele persoanelor din conducerea federației, regulamentele,  lista cluburilor sportive afiliate, numărul sportivilor legitimați pe categorii de vârstă, numărul antrenorilor și instructorilor pe ramură sportivă.

  Dacă nu se respectă prevederile respective, federațiile riscă riscă amenzi de la 3.000 lei la 10.000 lei și/sau pierderea eligibilității pentru finanțare din fondurile Ministerului Sportului. Când am inițiat proiectul respectiv, la începutul anului 2021, am analizat toate elementele din spațiul public și am constatat că lipseau informații vitale. Spre exemplu, doar 3 federații din 63 și-au publicat bugetul, iar doar 6 și-au asumat public o strategie pentru sportul pe care îl coordonează la nivel național. Acest lucru se va schimba.

  Din păcate, suntem în situația în care din în ce mai puțini români practică activități sportive recreaționale sau de performanță, una dintre urmările negative ale acestui fenomen fiind reducerea sănătății generale a populației. Totodată, există o resemnare la nivel național cu privire la decăderea sportului românesc de înaltă performanță, atunci când se discută despre marile realizări sportive din trecut.

  Este clar că era nevoie de o schimbare, iar adoptarea acestuiProiect de Lege poate reprezenta un moment de cotitură pentru sportul românesc. Le mulțumesc pe această cale colegilor parlamentari care au suținut inițiativa noastră.

Natalia-Elena INTOTERO

Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei pentru învățământ