Ministerul Educației a lansat al doilea apel pentru școlile care vor să combată abandonul școlar. Înscrierile pentru câte 300.000 de euro se fac până pe 7 iunie 2023.
Apelul se adresează unităților de învățământ preuniversitar de stat, de masă sau special, cu personalitate juridică, care au o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la nivel gimnazial. Cei 5 indicatori de vulnerabilitate sunt: „procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învățământ; rata de absolvire a învățământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenți ai clasei a VIII-a și numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar; raportul dintre numărul elevilor repetenți și în abandon școlar și numărul total de elevi din învățământul gimnazial; rata de participare a absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenților învățământului gimnazial care participă la examen și numărul total al absolvenților învățământului gimnazial; procentul absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut note sub 6 la Evaluarea Națională din total participanți la evaluare.”
Monika BACIU