Se negociează viitoarele finanțări europene. Programul Operațional Regional 2021-2027 pentru Regiunea Vest se află în analiza Comisiei Europene și vor urma primele negocieri.
Regiunea Vest are șansa de a elabora și negocia direct cu reprezentanții Comisiei propriul program operațional regional pentru perioada 2021-2027 odată cu descentralizarea managementului fondurilor europene pentru dezvoltare regională.
”POR Vest 2021-2027 va reprezenta principalul instrument de finanţare din fonduri europene disponibil la nivel regional pentru zona urbană în următoarea perioadă de programare, în care resursele financiare alocate Regiunii Vest vor depăși 1 miliard de euro”, arată reprezentanții ADRVEST.
După aprobarea finală a programului de către Comisia Europeană, ADR Vest va stabili calendarul lansărilor de apeluri de proiecte și va elabora ghidul solicitantului pentru fiecare componentă. Agenția va stabili practic la nivel regional condițiile specifice de finanțare a proiectelor.
Documentele pentru perioada de programare 2021-2027 sunt elaborate cu respectarea regulamentelor europene și a celor 5 obiective de politică prevăzute de acestea: O Europă mai inteligentă, O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, O Europă mai conectată, O Europă mai socială și O Europă mai aproape de cetățeni.
Prima versiune de program elaborată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a fost supusă consultării publice, ajustată și îmbunătățită în urma observațiilor primite de la actorii naționali, regionali, locali, dar și direct de la Comisia Europeană. Ulterior, în cursul acestei luni, „Programul Operațional Regional 2021-2027 Regiunea Vest” a fost înaintat oficial Comisiei Europene. Va urma o analiză, iar în perioada următoare vor avea loc discuțiile și negocierile cu Comisia.
Cosmin BACIU