Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2020-2029, elaborat de Transelectrica, în calitate de operator de transport și de sistem de energie electrică.
Valoarea totală a planului de investiții pentru perioada 2020-2029 este de 5,67 miliarde lei.
Planul cuprinde lucrări de investiții care au ca scop retehnologizarea rețelelor electrice de transport (RET) existente, integrarea producției din surse regenerabile şi a altor capacităţi de producţie, creșterea capacității de interconexiune, siguranța alimentării consumului, precum şi dezvoltarea sistemelor informatice, de contorizare inteligentă și de telecomunicații și infrastructura critică, iar 0,69 miliarde lei investiții se vor include în plan în funcție de confirmarea parcurgerii etapelor de decizie necesare la nivelul părților interesate. Pentru finanțarea planului de investiții propus, aproximativ 300 milioane lei provin din fonduri europene nerambursabile.
Pentru următoarea revizie a planului de dezvoltare, ANRE a prevăzut pentru Transelectrica obligații privind corelarea PDRET cu Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice, cu Strategia energetică națională și Planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani la nivelul Uniunii Europene (TYNDP) și evaluarea adecvanței Sistemului Electroenergetic Național prin metode probabilistice conform prevederilor din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică.
De asemenea, a fost analizat Planul de investiții pentru anul 2021, asumat de operatorul de transport și de sistem al gazelor naturale, Transgaz S.A.
Valoarea totală a planului de investiții este de 838,63 milioane lei, din care fonduri proprii ale operatorului 624,13 milioane lei și contribuții din fonduri nerambursabile 214,5 milioane lei.
Din valoarea totală a planului, 596,2 milioane lei reprezintă valoarea lucrării “Dezvoltări ale sistemului național de transport în zona de nord – est a României”, în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei, precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova, lucrare care va asigura interconectarea sistemului național de transport cu sistemul din Republica Moldova. Restul valorii, de 242,4 milioane lei, reprezintă lucrări de dezvoltare pe teritoriul național al sistemului național de transport, lucrări care se vor finanța în totalitate din surse proprii ale operatorului. și în județul Hunedoara, Transelectrica va realiza o serie de investiții.
Pentru extinderea sistemului național de transport în vederea realizării de noi racordări, operatorul a alocat fonduri în valoare de 13 milioane lei, la care se vor adăuga noi resurse financiare pe măsură ce autoritățile administrației publice sau operatorii de distribuție vor solicita racordarea la sistem de noi localități.
Cosmin BACIU