Printr-o simplã tãieturã cu pixul pe hârtie, mai multi angajati care trateazã bolnavii de TBC, au rãmas fãrã sporul de pericol si încadrarea în conditii grele de muncã. De doi ani li se spune cã nu sunt în pericol, însã oamenii ar vrea sã-i convingã pe cei care le refuzã drepturile, sã stea mãcar o zi printre bolnavii de TBC si apoi sã decidã dacã sunt îndreptãtiti sã-si cearã sporul.

Un medic specialist din cadrul Spitalului de Urgentã Petrosani se luptã cu morile de vânt ca sã-i convingã pe cei din Ministerul Sãnãtãtii si din Ministerul Muncii de faptul cã asistentele si infirmierele care stau la capul bolnavilor de TBC, sunt îndreptãtite sã primeascã sporul de pericol si încadrarea la conditii speciale de muncã. Angajatii Sectiei de Pneumoftiziologie au avut aceste sporuri pânã în anul 2010, când au fost mutati cu tot cu sectie de la Spitalul Vulcan la cel din Petrosani. Dupã reîncadrare însã si-au pierdut aceste beneficii pe motiv cã legea nu mai prevede acordarea sporului sectiilor nou înfiintate. Ca si cum dintr-o datã pentru cei din minister, tuberculoza nu mai este o boalã extrem de contagioasã si angajatii sunt feriti de pericol doar pentru cã muncesc într-o nouã clãdire.

Lupta cu morile de vânt

Medicul specialist pneumoftiziolog, Nicolae Petre, se zbate sã obtinã sporul de pericol pentru colegii lui, chiar dacã el beneficiazã de acest drept. „Prin reorganizare ne-am mutat si trebuia sã beneficiem în continuare de aceste drepturi. (..) Eu lucrez cu jumãtate de normã si în cadrul Dispensarului TBC din cadrul Spitalului Vulcan si beneficiezã de conditii desoebite de muncã, dar eu mã zbat ca si personalul care lucreazã la patul bonlavului, oamenii sunt expusi zi de zi si orã de orã la microbi, sã beneficeze de aceste drepturi. Am încercat toate cãile legale, nu mai stiu ce cale sã abordãm. Eu consider cã noi avem dreptate si putem fi încadrati la conditii speciale. Conducerea Spitalului de Urgentã Petrosani a fãcut demersurile necesare si de la minister si ITM am primit numai rãspunsuri negative”, explicã medicul Petre. Cei de la ITM spun cã nu depinde de insitutie acordarea sporului ci de o prevedere legalã care nu mai specificã în clar acordarea lui si sectiilor de TBC nou înfiintate. Managerul Spitalului de Urgentã Petrosani, Alin Vasilescu, a încercat sã obtinã încadrarea subordonatilor sãi în conditii speciale de muncã, însã o chichitã legislativã îi lasã pe angajati fãrã drepturi. “Angajatii de pe Sectia Pneumoftiziologie din Spitalul Petrosani practic îsi continuã munca pe care o fãceau la Vulcan. Diferenta fata de momentul respectiv este faptul cã odatã veniti la Petrosani, oricâte demersuri au fost efectuate nu s-a putut obtine pentru ei încadrare în categoria respectivã de muncã. Nu a existat o motivatie ci niste legãri de anumite prevederi legislative care permit prelungirea acestui spor acolo unde sectiile rãmân dar nu specificã foarte clar ce se întâmaplã cu sectiile care se trasferã sau se înfiinteazã. Respectivii angajati lucreazã în continuare cu pacienti cu tuberculozã”, a declarat dr. Alin Vasilescu.

Riscul rãmâne

Angajatii pierd atât la salariu cât mai ales la perioada de pensionare pentru neîncadrarea în conditii speciale de muncã. Toti au avut probleme de sãnãtate pentru cã oricâte mãsuri de securitate si-ar lua, boala este extrem de contagioasã. “Am o dizabilitate locomotorie cãpãtatã din anul 2001, la piciorul stâng. Am avut 3 interventii chirurgicale, asta ca urmare a conditiilor normale de lucru si nu numai eu am pãtit asta. Am avut o infirmierã care a rãmas fãra rinchi, am avut infirmierã a cãrui socru si bãrbat s-au îmbolnãvit. Nu le-am declarat boli profesionale, de fricã. În sensul cã se gãseste cineva care spune imediat domne ce mãsuri de protectie nu ti-ai luat? Pãi ce masuri de protectie sã mai iau, sã filtrez aerul cã n-am prosibilitatea sã sterilizez aerul cotra baciclului. Dacã ar fi o pisibilitate ar fi eradicatã tuberculoza.

În acest context dat fiind faptul cã este o sectie cu potential contagios si risc crescut de îmbolnãvire, persoanele din cadrul ITM si nu numai, în momentul în care aud de tuberculozã, nici mãcar nu vin sã vadã de conditiile care sunt aici. Eu i-as invita pe acesti domni sau doamne sã vinã sã-si asume riscul de a sta o sãptâmânã printre bolnavii pozitivi. Au toate sansele sã facã tuberculozã sau sã ducã acasã si cei cu imunitatea scãzutã din familie sã facã tuberculozã. În câteva luni eu vã garantez cã cineva va fi pacientul meu”, mai spune medicul Nicolae Petre, seful Sectiei de Pneumoftiziologie din cadrul Spitalului de Urgentã Petrosani.

Maximilian Gânju