C onsiliul Județean Hunedoara se află în plin proces de evaluare a ofertelor depuse pentru modernizarea unor drumuri județene de importanță crucială pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea
patrimoniului cultural și economic al regiunii.

Proiectul vizat, intitulat „Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara, lot 1 zona Pădureni – DJ 687 D”, cuprinde tronsonul de la Teliucu Inferior la Lunca Cernii de Sus, traversând localități cheie precum Cinciș Cerna, Toplița, și Gura Bordului.
Trebuie menționat că licitația a atras atenția a trei companii importante din domeniu, fiecare prezentând oferte competitive pentru executarea lucrărilor complexe. Valoarea estimată a contractului se ridică la impresionanta sumă de 22.954.860,09 lei fără TVA, reflectând ambițiile autorităților de a îmbunătăți accesibilitatea căilor de comunicație și de a stimula turismul în regiune.
Proiectul propus vizează nu doar reabilitarea infrastructurii rutiere, ci și consolidarea drumului pentru a îndeplini standardele unui drum de clasă tehnică IV, esențial pentru fluidizarea traficului spre atracțiile turistice majore din zonă: Lacul Cinciș, Cheile Cernei, Furnalul de la Toplița, și alte obiective de patrimoniu cultural și natural.
Printre beneficiile anticipate se numără facilitarea accesului localnicilor și turiștilor, stimularea creșterii economice locale, îmbunătățirea calității mediului prin reducerea poluării și promovarea unui turism sustenabil și al agroturismului în regiune.
Monika BACIU