Î n plin proces de tranziție către o economie mai verde, Valea Jiului se remodelează pentru a se alinia cu obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene. Sub umbrela Fondului
pentru Tranziția Justă (FTJ), regiunea primește un sprijin crucial pentru a-și diversifica economia și a se adapta la noile cerințe ecologice și digitale.

Unul dintre proiectele-cheie ce captează atenția este Green Line Valea Jiului. Acesta presupune implementarea unei rute de autobuze electrice care să lege cele șase orașe din zonă, facilitând nu doar transportul turistic, ci și accesul la domeniile schiabile locale. Cu un accent deosebit pe inovația digitală și impactul asupra mediului, proiectul se înscrie perfect în direcția unei economii mai sustenabile.
”În procesul de tranziție în care se află Valea Jiului și în contextul inițiativelor UE de renunțare la combustibilii fosili cu mult înainte de 2050, politica de coeziune a UE se concentrează pe obiectivul ”O Europă mai verde” și pune accent pe tranziția ecologică și digitală. Pentru a spori dinamica socială și diversificarea economică a teritoriilor afectate de tranziție, FTJ sprijină o gamă largă de activități, prin investiții în domenii precum digitalizare, tehnologiile energiei curate, reducerea emisiilor (limitat), reabilitarea siturilor industriale și recalificarea lucrătorilor. Astfel, în orice demers de implementare a proiectelor se va ține cont de impactul asupra mediului și de inovarea din spațiul digital. Ca un exemplu de proiect ce are loc la nivel local, referitor la mobilitatea verde, în prezent se implementează proiectul Green Line Valea Jiului”, arată ADTI Valea Jiului.
Reprezentanții Autorității pentru Dezvoltare Teritorială Integrată (ADTI) Valea Jiului subliniază importanța investițiilor productive în IMM-uri și susținerea întreprinderilor noi în eforturile de diversificare economică. Prin aceste inițiative, se urmărește nu doar modernizarea, ci și reconversia economică a regiunii, însoțite de crearea de noi locuri de muncă și sprijinirea inovației în sectorul privat.
Acest proiect are ca scop crearea unei rute de autobuze electrice care să conecteze cele 6 orașe din zonă: Petrila, Petroșani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uricani. Astfel, turiștii vor putea călători ușor între aceste localități și vor avea acces mai simplu la domeniile schiabile din zonă. În plus, utilizarea autobuzelor electrice va fi benefică pentru mediu și va contribui la dezvoltarea turismului în Valea Jiului. De asemenea, în Programul Tranziției Juste sunt sprijinite investiții productive în IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi noi, investiții în crearea de noi firme, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță pentru crearea de locuri de muncă, ceea ce va conduce la diversificare economică, modernizare și reconversie”, informează reprezentanții ADTI Valea Jiului.
În contextul unei Europe care se îndreaptă rapid spre eliminarea combustibililor fosili până în 2050, politica de coeziune a UE devine un catalizator esențial pentru transformarea regiunilor precum Valea Jiului în hub-uri durabile și competitive în peisajul economic al viitorului. Prin investiții productive în IMM-uri și sprijinirea întreprinderilor noi, se urmărește diversificarea economică și crearea de locuri de muncă, contribuind la modernizare și reconversie economică.
Monika Baciu