Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) a anunțat demararea unei importante licitații pentru servicii de verificare a performanțelor tehnice în cadrul Centralei Termoelectrice Paroșeni (CET Paroșeni). Licitația vine ca răspuns la noile cerințe impuse de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), prin Ordinul nr. 89/2021, Ordinul nr. 127/2021 și Ordinul nr. 88/2023.
Potrivit noilor reglementări, gestionarul unității generatoare are obligația de a efectua teste de verificare a performanțelor tehnice prin intermediul unui operator economic atestat de ANRE. Aceste teste sunt esențiale pentru calificarea ca furnizor de servicii de sistem și trebuie să fie conforme cu procedurile de verificare elaborate de Operatorul de Transport și Sistem.
Scopul licitației este de a contracta serviciile necesare pentru efectuarea testelor de verificare a performanțelor tehnice pentru CET Paroșeni, în vederea calificării pentru furnizarea următoarelor servicii de sistem: rezervă de stabilizare a frecvenței (RSF), rezervă de restabilire a frecvenței activată automat (RRFa), rezervă de restabilire a frecvenței activată manual (RRFm) și rezervă de înlocuire (RI).
Valoarea contractului este de 120.000 lei, iar CEVJ își propune să identifice un operator economic calificat care să asigure realizarea testelor conform standardelor impuse de ANRE și să contribuie astfel la asigurarea fiabilității și stabilității sistemului energetic.
Această inițiativă reprezintă un pas important în conformarea cu reglementările în vigoare și în consolidarea poziției CET Paroșeni în cadrul pieței de energie.
Monika BACIU