Termocentralele Mintia si Paroseni vor trece printr-o monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de serã. Este vorba de emisiile aferente anului 2019 al instalatiilor Electrocentrale Deva si Electrocentrale Paroseni.
Rapoartele întocmite de operator pentru a fi validate de Agentia Nationala de Protectie a Mediului, Directia Schimbãri Climatice trebuie sã fie verificate de cãtre un organism de verificare independent, acreditat RENAR, conform prevederilor Directivei 600/2012, privind verificarea rapoartelor de emisii de gaze cu efect de serã si a rapoartelor privind datele tonã-kilometru si acreditarea verificatorilor în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
Electrocentrala Deva este o centralã de producere a energiei electrice si termice în cogenerare. Combustibilii utilizati sunt cãrbunele – huila energeticã provenitã din bazinul carbonifer al Vãii Jiului sau din import, drept combustibil de bazã, gaze naturale si pãcurã drept combustivil auxiliar, utilizat pentru porniri. Principalele echipamente energetice ale centralei sunt 5 grupuri energetice formate din 5 turbine cu abur alimentate de cãtre douã generatoare cu abur, fiecare grup constituind o unitate independentã. La termocentrala Paroseni existã un grup energetic format din o turbinã de abur si un cazan de abur.
Cosmin BACIU