Complexul Energetic Hunedoara a comandat un studiu din care sã reiasã analiza elementarã a cãrbunelui consumat, a zgurii si cenusii rezultate in urma arderii
Analiza este necesarã pentru determinarea emisiilor de CO2 si analizele de control ale cãrbunelui receptionat  si analize speciale cromatografice la gazul natural.
Acestea urmeazã a se realiza la ambele termocentrale din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Peste 70.000 de lei au fost alocati pentru întocmirea studiului. Analiza elementarã a cãrbunelui consumat, a zgurii si cenusii rezultate în urma arderii este necesarã pentru determinarea  emisiilor de CO2 si analizele de control ale cãrbunelui receptional la cele douã termpcentralei.  La termocentrala Mintia vor fi fãcute 30 de analize pe  cãrbune, zgurã si cenusã si 36 de  analiza control receptie al  cãrbunelui, iar la termocentrala Mintia vor fi efectuate 15 analizede cãrbune, zgurã si cenusã
Cosmin BACIU