Studentii Universitãtii Petrosani vor putea participa, începând cu noul an universitar, la programe ERASMUS + în Rusia, China, America Latinã si nu numai. Reprezentantii institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului încearcã sã extindã parteneriatele care îi ca beneficiari pe studenti.
“Studentii nostri vor putea participa la proiecte ERASMUS + care înseamnã vizite de studiu, de practicã, pe o duratã de 3 luni în universitãti sau firme din Uniunea Europeanã si nu numai. În acest an demarãm pe aceastã linie ERASMUS + ca 107 studenti sã plece în cadrul unor parteneriate cu universitãti din Rusia, China, America Latinã, Africa. Toti studentii nostri pot sã promoveze un semestru sau un an de zile, prin aceste burse ERASMUS examene la o altã universitate si noi le echivalãm examenele promovate”,  a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani.
Astfel de programe vin în sprijinul studentilor Universitãtii Petrosani care pe parcursul anilor de studiu pot participa la schimburi de experientã.
“Noi cãutãm sã le oferim astfel de practici în cadrul programului ERASMUS + pe toate domeniile în care avem specializãri de licentã si de master, dar depinde de universitãtile partenere. Dacã avem o colaborare cu universitate cu profil economic, atunci schimburile vor fi pe domeniul economic”,  a mai subliniat sursa citatã. Biroul Erasmus+ are ca activitate de bazã managementul mobilitãtilor de studiu/practicã pentru studenti si mobilitãtilor de predare/ formare pentru cadrele didactice/nedidactice, la Universitãti si Institutii partenere din Uniunea Europeanã. În luna decembrie a anului 2013, Universitatea din Petrosani s-a aflat pe lista Universitãtilor din Europa care au câstigat Carta Erasmus, valabilã pe întreaga perioadã de derulare a noului program Erasmus+, 2014-2020.
Studentii strãini – 3% ponderea cursantilor de la UPET
Universitatea din Petrosani nu pregãteste doar studenti români si basarabeni. Aici se specializeazã si studenti din Uniunea Europeanã, Asia sau alte state ale lumii. Ponderea studentilor strãini este de 3%.
“Studentii strãini au o pondere de 3%, dar dacã adãugãm si cei 240 de studenti din Republica Moldova, deja ponderea e mult mai mare. Cãutãm ca sã redeschidem portile cãtre studentii strãini din întreaga lume. Este un proces de duratã, nu este de pe un an pe altul. Am demarat acest proiect, împreunã cu echipa managerialã a universitãtii, în anul 2016 si roadele în 4 ani o sã înceapã sã se vadã”, a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani.
În acest context, la institutia de învãtãmânt superior din Valea Jiului functioneazã si douã  specializãri de masterat în limba englezã. Nu doar studentii strãini opteazã pentru aceste specializãri, ci si studentii români.
“Avem douã domenii în limba englezã la masterat, unul pe inginerie minierã si celãlalt pe masini si echipamente miniere moderne, unde deja s-au anunatt 2-3 studenti români, cu intentia ca dupã terminarea licentei sã meargã la masteratul în limba englezã. Sperãm sã avem înscrisi la masteratul în limba englezã si studenti din Uniunea Europeanã sau din afara Uniunii Europene. Dorim sã  specializãm studenti din întrega lume, din Africa, America de Sud, Asia, dar si din tãrile europene. Avem câteva solicitãri din Austria, Franta”,  a mai spus sursa citatã.
Monika BACIU