D irecția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcţii contractuale, vacante.
Astfel, se organizează concurs pentru posturi de psiholog, grad practicant în cadrul Serviciului management de caz pentru servicii de tip familial, asistenți maternali profesioniști; psiholog, grad stagiar în cadrul Serviciului management de caz pentru copilul aflat în plasament familial; psiholog, grad practicant în cadrul Serviciului evaluare inițială, intervenție în regim de urgență, telefonul copilului și violență domestică; psiholog, grad practicant în cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului. DGASPC Hunedoara mai angajează medic, grad specialist în cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului; medic, grad specialist în cadrul Rețelei de case familiale pentru copii cu dizabilități Vulcan (1/2 normă).
Mai este nevoie de un asistent social, grad debutant cadrul Rețelei de case familiale pentru copii cu dizabilități Hunedoara. Candidații trebuie să întrunească o serie de condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs. Astfel pentru postul de psiholog, grad practicant sunt necesare studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie; atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant autonom, cu specializarea psihologie clinică; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției: minimum 1 an.
Pentru postul de psiholog, grad stagiar se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea psihologie; atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică; nu necesită vechime.
Pentru postul de medic, grad specialist sunt necesare studii universitare absolvire cu diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină; adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional specialist având specialitatea medicină de familie/neurologie – pediatrică/pediatrie/psihiatrie pediatrică; certificat de membru eliberat de Colegiul medicilor din România, cu viza pe anul în curs. Candidații care optează pentru postul de asistent social, grad debutant au nevoie de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea asistență socială sau teologie-asistență socială; aviz de exercitare a profesiei de asistent social având treapta de competență debutant; nu necesită vechime.
Concursul se va în data de 10 august cu proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Monika BACIU