Membrii Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara nu au încasat prime la finalul anului 2017.  Dacã la finalul anului 2015, cu câteva zile înainte de declararea insolventei cei de la CEH au încasat prime consistente cu titlu de “componentã variabilã”, la finalul anului trecut nu s-a mai întâmplat acest lucru.
“Contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administratie al societãtii cât si contractul de mandat al directorului general prevãd acordarea unei indemnizatii lunare fixe, fãrã acordarea de bonusuri de performantã sau a unei componente variabile”, aratã un rãspuns al Complexului Energetic Hunedoara.
Mai mult, oficialii CEH sustin cã în decursul anului 2016, nu au fost înregistrate nici cheltuieli pentru diferite delegatii.
“În anul 2016, S CEH SA nu a înregistrat cheltuieli cu delegatii, diurnesi deplasãri în strãinãtate pentru directorii generali si membrii Consiliului de Administratie”, mai aratã rãspunsul.  La sfârsitul anului 2015, membrii CA-ului de la CEHs-au aflat în mijlocul unui scandal dupã ce au încasat sume de bani consistente cu titlul de “componentã variabilã”.
Monika BACIU