Puneti-vã la adãpost de evenimentele tragice: verificati instalatiile de utilizare a gazelor naturale!

Aflati de la furnizorul dvs. de gaze naturale care este termenul la care expirã verificarea instalatiei si alegeti firma care sã execute aceste lucrãri; Activitatea este asiguratã, la fiecare doi ani, de cãtre firme autorizate ANRE; Sunt lucruri care  nu suportã amânare, fiindcã aceasta poate sã însemne un potential pericol care poate afecta viata dvs. si a celor dragi. Este si cazul  verificãrilor instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care, nefãcute la timp, pot duce la incidente grave, cum sunt exploziile sau  intoxicatiile cu monoxid de carbon.
De aceea, asigurati-vã cã instalatia de utilizare a gazelor naturale, care deserveste locuinta dvs., nu prezintã defectiuni ce pot genera acumulãri de gaze si cã aparatele de utilizare functioneazã corespunzãtor, gazele arse fiind complet  eliminate în exteriorul locuintei!
Verificarea este o actiune preventivã de mare importantã si din acest motiv, nu este  facultativã, ci este o obligatie legalã, pe care fiecare dintre noi trebuie sã o respecte. Trebuie asadar sã fim responsabili, asigurându-ne de buna functionare a  instalatiei de utilizare a gazelor naturale (inclusiv aparatele de utilizare consumatoare de  combustibili gazosi, respectiv cosurile de evacuare a gazelor arse), care se aflã în interiorul proprietãtii noastre.  Cu sigurantã v-ati întrebat deseori ce  presupune verificarea instalatiei de utilizare gaze naturale si cine poate face aceastã  activitate? Practic, cu ajutorul unor aparate speciale, se detecteazã eventuale scurgeri de gaze  naturale, pe traseul întregii instalatii de  utilizare gaze naturale, se verificã modul de functionare a  arzãtoarelor de gaz, starea îmbinãrilor si  garniturilor aferente acestora. Se verificã, totodatã, functionarea aparatelor de mãsurare, control, reglare si de  sigurantã, precum si echipamentul de reglare din instalatiile de utilizare gaze naturale. Nu în ultimul rând, este  verificatã stabilitatea conductelor si etanseitatea îmbinãrii conductelor si  armãturilor si, de asemenea, se verificã starea rãsuflãtorilor si a cãminelor, existente pe traseul instalatiei  interioare. În cazul în care se constatã  neconformitãti acestea sunt remediate sau se iau mãsuri de sigurantã, pânã la remedierea acestora, numai de cãtre firme autorizate ANRE!
Potrivit  reglementãrilor în vigoare, emise de cãtre Autoritatea Nationalã  de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), verificãrile si reviziile sunt obligatorii si se executã în baza unui contract de prestãri  servicii, numai de cãtre firme autorizate de cãtre aceastã autoritate. Alegerea prestatorului de servicii, pentru  verificãri si revizii  instalatii de utilizare  gaze naturale, revine clientului, lista firmelor autorizate, de cãtre ANRE, pentru aceste operatiuni, regãsindu-se pe website-ului Autoritãtii Nationale de Reglementare în  domeniul Energiei, la www.anre.ro respectiv, http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/operatori-economici/gaze-naturale.
Este obligatoriu ca la momentul efectuãrii verificãrii instalatiei de utilizare a gazelor  naturale, sã puneti la dispozitia firmei  autorizate ANRE  documente care sã ateste efectuarea  verificãrii tehnice  periodice a centralelor termice, boilerelor si convectorilor, în termen de valabilitate, precum si autorizarea functionãrii – pentru aparate nou  puse în functiune. Totodatã, trebuie sã prezentati dovada curãtãrii cosurilor de fum – pentru aparatele racordate la cosurile de fum –  si a canalelor de evacuare a gazelor arse pentru aparatele care functioneazã cu flacãrã liberã(de ex. aragazurile din blocuri), de cãtre o firmã sau persoanã  specializatã, nu mai veche de 6 luni.  Deloc de neglijat este si revizia instalatiei de utilizare gaze naturale, o operatiune complexã care se face o datã la zece ani – în locul  verificãrii, în cadrul cãreia se face, în plus, si proba de etanseitate,  cu aer.

Informatiile despre data la care expirã verificarea/ revizia instalatiei de utilizare gaze naturale le primiti de la furnizorul dvs. de gaze naturale.  Asigurati-vã cã sunteti în termenul legal, iar atunci când se apropie data expirãrii faceti toate demersurile necesare pentru ca verificarea instalatiei de utilizare gaze naturale sã fie fãcutã la timp,  obligatoriu cu firme autorizate ANRE.
Nu riscati siguranta dvs. si a celor dragi!

Advertisements

Un comentariu la „Puneti-vã la adãpost de evenimentele tragice: verificati instalatiile de utilizare a gazelor naturale!

  • 20 noiembrie 2019 la 15:59
    Permalink

    desi e.on gaz face in continuare verificari, atentie la firmele concurente, care va bat la usa cu oferte discutabile. daca sunteti multumiti de cum v.a servit e.on, ramaneti cu ei, altfel semnati contracte obligatorii cu alte firme cu care s.ar putea sa iesiti mai scump. grija mare.

Comentariile sunt închise.