M inisterul Educației a anunțat alocarea fondurilor pentru Programul „Împreună prindem curaj”, având ca obiectiv prevenirea violenței și infracțiunilor în mediul școlar. Bugetul total al programului se ridică la 1.407.473 de lei, iar aceste resurse vor fi direcționate către cel puțin 250 de școli care depun proiecte până la data de 10 decembrie 2023 la CJRAE/CMBRAE.

Programul vizează prevenirea
comportamentelor agresive, a faptelor de violență și infracțiune în rândul preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și postliceal, implicând și părinții/familiile acestora. Bugetul alocat fiecărui județ este diferențiat în funcție de dimensiunea populației școlare, asigurând astfel o distribuție echitabilă a resurselor.
Județul Hunedoara, cu un număr de 44.047 de elevi, beneficiază de un buget total de 26.000 de lei. Fiecare unitate de învățământ din acest județ poate primi, în mod individual, maximum 4.000 de lei pentru implementarea proiectelor destinate prevenirii violenței în școli. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 10 decembrie 2023, iar Ministerul Educației încurajează inițiativele inovatoare și eficiente în asigurarea unui mediu școlar sigur și propice dezvoltării armonioase a elevilor.
Monika BACIU