Programele ERASMUS sunt tot mai atrăgătoare pentru studenți, deschizându-le noi orizonturi în diverse domenii și contribuind la consolidarea legăturilor în cadrul Uniunii Europene. În plus, în ultimii ani s-au dezvoltat parteneriate și cu instituții din afara UE.

”Programele ERASMUS sunt benefice atât pentru universități cât și pentru învățământul preuniversitar care permite schimburi de experiență și permite alinierea învățământului românesc la cel european. Aceste consorții europene din care noi facem parte, au o parte de finanțare de la ERASMUS+. Programul mare, din care facem și noi parte, este foarte benefic pentru europe­nizarea învățământului românesc. Avem experiența altor universități iar noi putem împărtăși din experiența și expertiza noastră. Astfel putem realiza și specializări comune, facem cursuri atât pentru studenții români cât și pentru cei din Uniunea Europeană sau, mai nou, și din afara Uniunii Europene. În schimb, studenții noștri participă masiv la stagii de practică sau alte cursuri europene. Toate aceste lucruri arată
capacitatea studenților noștri de a se adapta oriunde în Europa și nu numai și pe de altă parte arată
faptul că prin venirea unor studenți străini la noi în universitate și învățământul nostru este la fel de performant ca cel din alte instituții de învățământ superior de peste hotare. Sunt și universități care nu fac parte din Uniunea Europeană cu care deja avem parteneriate în cadrul ERASMUS K107 cum ar fi țări ca Albania, Bosnia Herțegovina, Republica Moldova, Ucraina sau Serbia. Avem parteneriate și cu universități din afara Europei
cum ar fi Egipt sau Turcia”,
a declarat Prof Univ Dr Ing
Radu Sorin Mihai rectorul Universității din Petroșani.
Studenții Universității din Petroșani își manifestă un interes tot mai crescut pentru programele ERASMUS+, fapt ce reflectă nivelul ridicat al pregătirii instituției de învățământ superior.
Monika BACIU