Mai sunt 5 clãdiri pe suprafata minei Petrila care vor trebui demolate, însã, avizul este asteptat sã ajungã pânã azi la responsabilii de la Societatea de Închideri de Mine din Valea Jiului.  Asta pentru cã lucrãrile de rambleere a spatiilor depind si ele de materialul rezultat din demolarea acestor constructii.

„Avizul dat de Ministerul Culturii si reavizat de Ministerul Energiei, ne dã posibilitatea sã demolãm 25 dintre clãdirile aflate pe amplasament. Cele5 care sunt considerate monumente istorice rãmân pe loc si alte 23  care sunt în zona lor de protectie. Din discutiile avute ulterior, din cele 23 aflate în zona de protectie, 5 dintre ele nu le doresc sã le preia cei din administratia localã. n cursul zilei de miercuri urmeazã sã primim avizul de la Ministerul Culturii, dacã putem sã le includem în programul de demolare si pe ultimele 5, asa încât sã ne apropiem de finalizarea lucrãrilor de la Petrila”, a spus Petre Drãgoescu, director tehnic SNÎMVJ.  Mina Petrila a fost închisã în 30 octombrie 2015, iar administratia din localitate vrea sã mute o parte din clãdirile  principale ale primãriei, în acest loc. Mina va fi predatã de cei de la Societatea de Închideri de Mine la finele acestui an. „Dupã ce terminãm  de demolat, ecologizãm toatã zona împrejmuitoare, acoperim cu un strat fertil si o însãmântãm. Mai apoi, se fac diligentele ca, prin HG, sã facem transferul din proprietatea privatã a statului în proprietatea administratiei publice Petrila, a amplasamentului cu clãdirile pe care si le-au dorit sã le rãmânã”, a mai adãugat Drãgoescu.  Mina Petrila a fost  prima care s-a închis, dupã ce mineritul de huilã a fost împãrtit în exploatãri viabile si neviabile, cea de la Petrila fiind din ultima categorie.

Diana Mitrache