Patrimoniul cultural pus în valoare cu bani europeni

I storia este scoasă la lumină cu ajutorul fondurilor europene. Patrimoniul cultural poate fi pus în valoare cu circa 23 de milioane de euro. Aceasta este suma disponibilă pentru valorificarea patrimoniului cultural din regiunea de Vest.

Sunt disponibile fonduri pentru conservarea, protecția și restaurarea și valorificarea monumentelor de arhitectură grupa A din mediul urban. Beneficiarii eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale, sau UAT-urile în
calitate de lider de proiect în parteneriat cu instituții
publice, unități de cult sau ONG-uri.
”Se finanțează monumente de arhitectură grupa A cu valoare națională, localizate în mediul urban, incluse în rute și trasee turistice tematice și care generează un impact economic semnificativ la nivel local; Sunt eligibile
cheltuielile cu promovarea turistică, inclusiv digitalizarea obiectivului de investiție finanțat”, arată ADRVEST.
Patrimoniul cultural reprezintă o resursă importantă pentru creșterea economică ocuparea forței de muncă și coeziunea socială, având potențialul de a revitaliza zonele urbane și rurale și de a promova turismul durabil.
Monika BACIU