Pădurile alcătuiesc cea mai mare suprafață a Parcului Național Retezat

Peisaje din Parcul Național Retezat ne prezintă administrația zonei, care arată că peisajul este alcătuit, în majoritate, din păduri. Prin constituirea Parcului Național Retezat se urmărește protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic și peisagistic.
”Cele mai importante habitate pentru conservare în Parcul Național Retezat sunt reprezentate de păşunile alpine şi subalpine, stâncăriile, jnepenişurile, aninişurile, pădurile de conifere boreale şi subalpine, pădurile de foioase montane, habitatele acvatice şi tufărişurile de pe văile râurilor. ansamblu nota dominantă este dată de păduri, care ocupă mai mult de jumătate din suprafața parcului. Peisajul este alcătuit din: Păduri – 53 %, Pajiști alpine și stâncării – 15 %, Jnepenișuri – 17 %, Grohotișuri și stâncării – 14 % și Habitate acvatice – 1%”, arată APNR.
Parcul Național Retezat este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a II-a IUCN (parc național), desemnată în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă florei spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în sud-vestul țării, pe teritoriul județului Hunedoara. Parcul Național Retezat s-a înființat în anul 1935 la inițiativa profesorului Alexandru Borza, fondatorul Grădinii Botanice din Cluj-Napoca și a savantului de renume mondial Emil Racoviță. În prezent parcul are statut de arie naturală protejată de interes național și internațional, fiind recunoscut ca Rezervație a biosferei din anul 1979.

Hartă 3D a munților

Retezat Autoritățile locale de la Uricani au achiziționat hărți 3D ale munților Retezat. Mai exact, 650 de exemplare au fost comandate de la o societate de profil, iar un exemplar a fost acordat cu titlu gratuit autorității locale. În plus, contractul presupune și publicarea unui inserat Web pe portalul Muntii Nostri, pentru o perioadă de un an de zile. 13.494 de lei a plătit administrația locală pentru cele 650 de hărți 3D cu munții Retezat. ”Toate traseele (track-urile) şi unele puncte de interes (waypoint-uri) sunt descărcabile de pe Muntii Nostri, iar aplicaţiile iPhone şi Android vor risipi aura nostalgică a hărţii, conferind produsului complexitatea tehnică obligatorie secolului în care trăim”, arată site-ul firmei din Cluj. O societate din Cluj va furniza hărțile autorității locale de la Uricani.

Monika BACIU

Advertisements