Î n acest sens a fost comandat un studiu topografic aferent proiectului ”Construire stații de încărcare mașini electrice, oraș Uricani, judetul Hunedoara”. 8600 de lei alocă administrația locală de la Uricani pentru realizarea studiilor.

Astfel de stații de încărcare a mașinilor electrice există déjà la Petroșani și la Petrila. Din ce în ce mai mulți conducători auto aleg să își cumpere mașini electrice, acestea fiind prietenoase cu mediul înconjurător. Poluarea aerului de către automobile reprezintă riscuri semnificative pentru mediu și sănătatea umană. Astfel, conducătorii auto sunt încurajați să își achiziționeze mașini electrice. De precizat că, în ultimii ani, politica și legislația europeană și națională au dezvoltat
standarde de mediu mai ridicate pentru orașe și municipii. Vehiculele curate și eficiente din punct de vedere energetic, care au un rol important în politica climatică și energetică a UE, precum și electrificarea transportului reprezintă priorități pentru strategiile climatice și de eficiență energetică. CE a stabilit obiective ambițioase pentru eliminarea treptată a vehiculelor cu combustibil convențional din mediul urban, pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea aerului.
Monika BACIU