A dministrația locală de la Lupeni a demarat un contract de peste 7 milioane de lei. Contractul arată că se vor executa Lucrări de construcții și instalații în cadrul Proiectului ”Grădinița Viitorului – Reabilitare și echipare grădiniță și reabilitare alei de acces la grădiniță în zona dintre străzile Viitorului și Tineretului”. 7.214.575 de lei este valoarea contractului finanțat din fonduri europene.

”Prin proiect se propune execuția lucrărilor de reabilitare grădiniță și reabilitare alei de acces grădiniță în zona dintre străzile Viitorului și Tineretului în cadrul a 2 componente: COMPONENTA A: reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii grădiniței -termoizolare parte opacă a fațadei -termoizolare parte vitrată a fațadei cu tâmplărie PVC de înalt randament termic cu minim 6 camere și geam termoizolant tripan – desfacere învelitoare, ignifugare, aseptizare, antifungicizare și consolidare șarpantă pentru susținerea panourilor fotovoltaice, refacere stratificație învelitoare, înlocuire parțială elemente învelitoare cu învelitoare nouă -înlocuirea sistemului de preluare a apelor pluviale cu un sistem de jgheaburi și burlane metalice – reabilitarea interioară prin refacerea finisajelor la tavane, pereți, refacerea pardoselilor, înlocuirea întregii tâmplării interioare -reabilitarea instalațiilor sanitare, termice-se propune un sistem de încălzire prin pardoseală și montarea unui sistem de ventilație mecanică -realizarea unei instalații de detecție a incendiilor și înlocuirea instalației de stingere a incendiului cu hidranți interiori -refacerea instalației electrice, instalarea unui sistem fotovoltaic montat pe învelitoarea obiectivului, instalarea unui sistem BMS, instalarea unui sistem de supraveghere video a obiectivului -pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități se propune construcția unei rampe în zona accesului principal și montarea unui lift exterior pe structură metalică pentru accesul facil la etajele superioare ale grădiniței. -construcția unei scări cu structură metalică exterioară -dotarea cu mobilier nou și echipamente didactice necesare desfășurării procesului educațional -amenajarea spațiului exterior al grădiniței și refacerea împrejmuirii COMPONENTA B: reabilitarea aleilor de acces la grădiniță în zona dintre străzile Viitorului și Tineretului -reabilitarea și modernizarea tuturor aleilor din cadrul obiectivului studiat și realizarea de alei pietonale și carosabile, iar printr-o amenajare în plan și spațiu judicioasă a acestora, utilizarea la maxim a spațiilor create (alei carosabile/pietonale, zone verzi, zone relaxare) -lucrări de semnalizare rutieră -realizarea unui sistem de canalizare pluvială -realizarea unui sistem de iluminat public -amplasare bănci”, arată documentul.
Ofertele se așteaptă până în data de 17 ianuarie. Lucrările sunt finanțate din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional.
Monika BACIU