În toamna acestui an, autoritățile locale de la Vulcan au scos la licitație un contract pentru servicii de deszăpezire.  O singură ofertă a fost depusă în cadrul procedurii de achiziție publică, iar conform  calendarului, până la data de 24 februarie 2021 are loc evaluarea ofertei financiare.
Valoarea totală estimată fără TVA este de 4.750.000 lei.
”În vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile aflate în administrarea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI VULCAN, în condiții de siguranță în timpul iernii, sunt necesare a fi executate o serie de servicii specifice care să conducă la prevenirea și combaterea lunecușului și a înzăpezirii acestora. Se dorește asigurarea condiţiilor de circulaţie pe timpul iernii pe raza teritorială a MUNICIPIULUI VULCAN combaterea înzăpezirii; combaterea lunecuşului (poleiului); deszăpezire; îndepărtarea zăpezii; prevenirea înzăpezirii; prevenirea producerii poleiului”, arată documentul.
Conform regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, operatorul este obligat să aibă în dotare pentru desfășurarea activității un număr minim de două pluguri de zăpadă, un utilaj de răspândit material antiderapant, câte o autobasculantă, un tractor cu recomrcă și un încărcător frontal.
Activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea într-o stare optimă a acestora pe timp de polei a fost prestată de SC Pregotersm SA până în anul 2018 inclusiv, iar în iarna 2019-2020 a fost realizată de SC Comexim R SRL Lupeni. Durata pentru care se stabilește contractul de delegare a gestiunii serviciului este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu incă 2 ani.
Cosmin BACIU