O parte dintre studenţii grupului ţintă care au beneficiat de activităţile specifice Proiectului POCU/379/6/21/125144 ,,EU – ANTREPRENOR – creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă prin inovare antreprenorială”, ce este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, OS.6.7, 6.9, 6.10, derulat pe perioada 27 mai 2019 – 27 mai 2021, au suţinut examenul de absolvire a studiilor de licenţă în această lună.

Astfel, conform acţiunilor prevăzute în proiect, în cadrul Centrului EU – Antreprenor, studenţii absolvenţi au fost recompensaţi cu premii în bani, mape de promovare şi materiale consumabile. În continuare, ei vor fi orientaţi către acţiunile Centrului de Inovare Universitară şi Antreprenoriat Studenţesc EU – Antreprenor, în vederea implicării în acţiuni antreprenoriale inovative şi creşterii angajabilităţii. Expert evaluare  inovare şi parteneriat
Conf. univ. dr. ec. Ciurea Maria