2193 de cereri au fost depuse de părinţi pentru a-şi înscrie copiii în clasa pregătitoare, în cadrul primei etape.
La nivelul judeţului Hunedoara au fost depuse 2193 de cereri, dintre care 1.909 de cereri îi vizează pe copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, iar 284 de cereri pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv.
„În această primă etapă, repartizarea copiilor s-a realizat pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse, inclusiv prin aplicaţia informatică, de către părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali şi în baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare”, arată ISJ Hunedoara. Cea de-a doua etapă de admitere are loc până la data de 31 iulie şi este destinată copiilor care nu au  participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive, conform procedurii elaborate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara. În perioada 1 – 4 septembrie  sunt prevăzute centralizarea şi soluţionarea, de către inspectoratul şcolar, a cererilor părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. De asemenea, inspectoratul şcolar va soluţiona orice alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate,  interesul superior al copilului.
Cosmin BACIU