Începând cu data de 26 iunie 2024, Casa Județeană de Pensii (CJP) Hunedoara a anunțat repartizarea a 236 de bilete de tratament în diverse stațiuni balneare, destinate pentru seria numărul 9.

Distribuția acestora s-a făcut în conformitate cu aplicația SPA, pe baza punctajului obținut de solicitanți. Potrivit informațiilor furnizate de către reprezentanții CJP Hunedoara, din cele 236 de bilete, 226 au fost deja atribuite automat, iar lista beneficiarilor a fost publicată pe site-ul instituției.
În cazul în care beneficiarii nu se prezintă pentru ridicarea biletului în perioada programată fără a anunța în prealabil, biletele respective vor fi redistribuite altor solicitări conform regulamentului instituțional. În plus, biletele neutilizate până la data de 18 iunie 2024 au fost redistribuite începând cu 19 iunie 2024 pentru a asigura ocuparea completă a locurilor disponibile.
În afara celor distribuite prin aplicația SPA, au mai rămas disponibile 10 bilete pentru tratament în stațiunile Sângeorz Băi și Vața, care vor fi acordate conform criteriilor stabilite în ordinul președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.
Persoanele beneficiare sunt îndrumate să se prezinte la ridicarea biletelor de tratament balnear însoțite de actul de identitate sau să trimită un mandatar cu procură specială în acest sens. Detaliile suplimentare pot fi consultate pe pagina oficială a CJP Hunedoara.