Cum va arăta munici-piul Lupeni în anul 2027. Municipalitatea de la Lupeni a publicat Strategia de Dezvoltare locală. Documentul prevede acțiunile care urmează a fi implementate.

Viziunea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Lupeni pentru perioada 2023-2027 se construiește pe viziunea Strategiei de Dezvoltare a Județului Hunedoara pentru perioada 2021-2030,pe care o actualizează și o completează. Astfel, viziunea de dezvoltare a județului Hunedoara este centrată pe dezvoltarea susținută a economiei locale și pe
echilibrarea și modernizarea condițiilor de locuire între toate comunitățile județului, susținute de un efort instituțional eficient și implicat, interesat de
dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului.
”În 2027, Municipiul Lupeni reprezintă un oraș atractiv, dezvoltat economic, funcțional și competitiv, ce impresionează prin atracții turistice și de agrement,
prin intermediul unei administrații publice locale centrate pe starea de bine a cetățenilor și pe legătura strânsă cu mediul de afaceri. Totodată, Municipiul Lupeni va investi în
dezvoltarea și promovarea identității locale, în dezvoltarea capitalului uman și în modernizarea infrastructurii și serviciilor publice, utilizând tehnologii moder­ne și inteligente, pentru a susține o viziune de tranziție către smart city. Astfel, Lupeniul anului 2027, cu orizont 2030, este un oraș modern, inteligent, ce îmbină calitatea ridicată a spațiului public și farmecul orașului cu dezvoltarea durabilă în domeniul
turistic și stabilitatea locurilor de muncă”, notează documentul.
Astfel, pe de o parte, investițiile din perioada 2023 – 2027 vor viza consolidarea zonelor competitive ale Municipiului (de exemplu împrejurimile naturale ale orașului reprezintă un atu important, iar conservarea lor ar trebui să fie o prioritate), iar pe de altă parte vor viza echilibrarea dezvoltării și reducerea decalajelor, prin sprijin
integrat pentru cartierele și comunitățile dezavantajate. Prin intermediul proiectelor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Lupeni 2023-2027, Municipiului va deveni un oraș competitiv, cu o înțelegere durabilă a dezvoltării urbane, orientată spre utilizarea eficientă și eficace a resurselor locale în vederea asigurării unui nivel ridicat de calitate a vieții pentru locuitorii săi.
Monika BACIU