D e la 1 iulie se modifică modul de acordare a asistenței medicale print-o serie de modificări introduse de Guvern în contractul cadru pe care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate îl poate încheia cu spitalele, medicii şi firmele furnizoare de servicii medicale.

În asistența medicală primară, pe lângă dezvoltarea serviciilor preventive pentru toate persoanele înscrise pe lista medicului de familie, se introduc noi servicii diagnostice și terapeutice, cum ar fi: recoltarea probelor
biologice pentru efectuarea testului Babeș-Papanicolau pentru femeile simptomatice sau care planifică o sarcină, efectuarea testului Frax –
utilizat pentru calculul riscului de fractură la pacienții cu osteoporoză, efectuarea de tratamente intravenoase cu injectomat, imobilizarea unei
fracturi, tratamentul entorselor și luxațiilor, spălătura gastrică, etc.
”Pentru comunicarea rapidă a informațiilor necesare tratării pacienților, medicii de familie vor consemna în biletele de trimitere adresa de e-mail a cabinetului, la care poate fi transmisă electronic scrisoa-rea medicală de la ambulatoriul de specialitate sau de la spital, precum și rezultatul analizelor / inves-tigațiilor paraclinice, după caz.
În asistența medicală ambulatorie clinică de specialitate se extinde lista cuprinzând afecțiunile care permit prezentarea direct la medicul de
specialitate, incluzând și hemofilia, talasemia, sifilisul (genital primar și secundar al pielii și mucoaselor), HIV/SIDA, dermatita atopică, deficitul congenital de factor VII, trombastenia Glanzmann, hemipareze, parapareze și tetrapareze indiferent de etiologie”, arată Adrian Nicolae David, președintele CJAS Hunedoara
Totodată, valoarea orientativă lunară de contract crește cu 50% față de cea din prezent, pentru mediul rural aplicându-se încă o majorare cu 50% (ajungând astfel la valoarea de 6.000 lei în mediul urban, respectiv 9.000 lei în mediul rural, pentru un program de lucru de 3 ore/zi)”, mai informează Adrian Nicolae David.
Monika BACIU