L a sfârșitul lunii aprilie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara erau înregistrați 6.242 șomeri (din care 3.203 femei), rata șomajului fiind de 4,01 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,87 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de 0,14 pp.
Din totalul de 6.242 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Hunedoara, 2.169 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4.073 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.186 șomeri provin din mediul rural și 4.056 sunt din mediul urban.Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Hunedoara 28%, urmat de cei cu studii
gimnaziale 26%, iar 20% sunt șomeri fără studii și cu nivel de studii primare. Șomerii care au absolvit învățământul profesional sau școli de arte și meserii reprezintă 16% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu studii superioare sunt 8%, iar cei cu învățământ postliceal sunt 2%.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 306 persoane foarte greu ocupabile, 1.508 greu ocupabile, 3.981 mediu ocupabile, iar 447 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Hunedoara sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Hunedoara la adresa www.anofm.ro.
Agenția Județeană
pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara