O societate din Aninoasa a contestat licitația organizată de administrația locală de la Petrila. Autoritățile locale au scos, la finalul anului trecut, la licitație un contract pentru execuția de ”lucrări in cadrul proiectului «Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Petrila Etapa III” – Componenta Asfaltare str. Colonie Cimpa-Biraoni din orașul Petrila, jud. Hunedoara”.

Acesta a fost contestat de o firmă din Aninoasa. SC Nik Art Serv Cons SRL a solicitat Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor
„anularea adresei A.C. nr. 94403/15.12.2022 reprezentând comunicarea rezultatului
procedurii; obligarea A.C. la adoptarea măsurilor de remediere și de recunoaștere a dreptului pretins de către contestatoare, respectiv reevaluarea ofertei
subscrisei SC NIK ART SERV CONS SRL”.
”Admite contestația formulată de SC NIK ART SERV CONS SRL, cu sediul social în orașul Aninoasa, str. Costeni nr. 324, județul Hunedoara, în contradictoriu cu autoritatea contractantă ORAȘUL PETRILA, cu sediul în orașul Petrila, str. Republicii nr. 196, județul Hunedoara și anulează raportul procedurii nr. 94320/15.12.2022, în partea
care privește evaluarea ofertei
contestatoarei, precum și toate actele subsecvente acestuia, inclusiv comunicarea rezultatului
procedurii nr. 94403/ 15.12.2022
Obligă autoritatea contractantă la reluarea procedurii de atribuire în cauză, cu reevaluarea ofertei contestatoarei, în sensul luării în considerare a contractului nr. 42/APMD/09.08.2018, respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2019, cu respectarea dispozițiilor art. 215 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, conform motivării aferente, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea prezentei”, arată decizia CNSC.
Monika BACIU